User Tools

Site Tools


votacions

Votacions

Votacions es un namespace 1) de dokuwiki que conté pàgines amb enquestes i qüestionaris sobre qualsevol tema relacionat amb el Servei de RMN, per exemple, la tria del menú d'un dinar de nadal, o l'organització dels serveis mínims en període de vacances, etc.

Aquest namespace està configurat de forma que les pàgines que conté no es mostre ni als resultats de la cerca, ni als índexs, de forma que les enquestes i qüestionaris són, fins a cert punt, privats i només aquells que coneixen el nom de la pàgina poden accedir a l'enquesta o qüestionari a respondre.

En alguns casos, l'enquesta pot estar configurada de tal forma que només puguin respondre-la els usuaris amb compte a la wiki un cop hagin obert una sessió (login).

Els plugins actualment disponibles per crear enquestes són:

Per contra, no s'han instal·lat els següents plugins perquè són obsolets i no s'ha comprovat la seva compatibilitat amb les versions actuals del dokuwiki:

  • plugin:userpoll (integrat a doodle2 i al seu successor doodle3)
  • plugin:vote (integrat a doodle2 i al seu successor doodle3)
  • plugin:btable (desaconsellat, s'ha eliminat després de substituir les taules per captures de pantalla de les taules)
1)
directori, carpeta
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
votacions.txt · Last modified: 2017/09/08 16:36 by miquel