User Tools

Site Tools


rmn_360

Espectròmetre de 360 MHz

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2009-02-29 Miquel El senyal de lock despareix en fer lock <solvent>. Moltes vegades, el senyal de lock a la finestra lock display desapareix en executar la comanda lock <solvent>. El problema no es dona si s'agafa el lock manualment. 2009-02-20 Incidència aparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8.
2009-02-01 Pau Costa sintonitzar el P-31 al canal BB. Caldrà comprovar el funcionament dels components mecànics de la sintonia del canal BB, i decidir si cal programar l'enviament de la sonda a fàbrica.
2008-09-25 Miquel Canvi del sensor d'heli Òscar (Bruker) - Es canvia els sensor d'heli i es calibra el 0% (-33,3 cm) i el 100%. Les primeres setmanes caldrà comprovar la mesura del consum d'heli, uns 5 ± 1%/setmana.
2007-07-29 Pau L'ordenador es penja Passa sovint quan es programen carbonis a la nit… en el tractament d'excepcions posa que no hi ha prou memòria: “java.head.no_space” o alguna cosa així. L'usuari perd la nit. 2009-02-20 Incidència aparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8.
2007-09-03 Miquel, Òscar El sensor d'heli no baixa del 54% El canvi i calibració del sensor estava previst per la segona setmana de gener, coincidint amb la recàrrega d'heli. Però aquesta es va avançar una setmana per error de Carburos Metálicos. Resta PENDENT per la propera vegada que s'hagi de recarregar l'imant. Caldrà programar-ho amb l'Òscar amb antelació.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_360.txt · Last modified: 2009/03/17 12:41 by miquel