User Tools

Site Tools


rmn_250r

Espectròmetre de 250MHz-Robot

2009

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2009-05-13 Miquel Organització cables PC ↔ Consola Es substitueix la canal de cables per una de comuna pels dos DPX-250. S'organitzen els cables i s'agrupen amb brides o amb tub organitzador de cables. Es substitueix l'allargador i base de quatre Schukos.
2009-05-13 Miquel Canvi ventiladors amplificador RF Es canvia el mòdul dels ventiladors de l'amplificador de rf BLAXH 100/50 P, i el ventilador de la tapa posterior de la consola.
2009-04-17 Teo No s'observa senyal. Tot funciona correctament, però no s'observa la fid. Es detecta un cable mal connectat al mòdul de recepció. Es connecta correctament i el problema es resol.
2009-04-06 a 08 Miquel Canvi ventiladors i neteja de la consola. Es canvien els ventiladors. Es netegen amb aire comprimit els mòduls de l'espectròmetre. Es neteja l'interior de la consola. Es posa en marxa l'espectròmetre i es corren els programes de comprovació dels diferents mòduls. Tot sembla estar bé.

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-08-17 Pau El braç mecànic i la consola no es troben tty08 device not conected. Sembla cosa d'una placa de comunicació. De moment s'ha avisat a l'Òscar de Bruker. 2008-11-20: Es tramita la SI-08H0346 per sol·licitar en préstec una targeta de comunicacions i altres targetes del BACS. 2008-11-21: Arriben els recanvis, es substitueix la targeta de comunicacions i es resol el problema.
2008-08-01 Pau, Miquel El sensor d'heli no mesura La connexió del cable del sensor al sensor s'havia afluixat i feia un mal contacte. Un cop s'ha endollat correctament el cable, el sensor ha tornat a mesurar bé (2008-08-18).
2008-06-18 Miquel Problemes amb el robot BACS-60 S'ha canviat el braç neumàtic vertical del robot. Això sembla haver resolt tots els problemes que darrerament veníem patint.
2008-01-11 Miquel, Pau Risc de sobreescalfament de la consola S'ha fixat la porta en posició oberta per millorar la dissipació de calor. PENDENT DE PRESSUPOST. Bruker ha d'enviar un pressupost modificat pel canvi d'alguns dels ventiladors, i s'ha de sol·licitar un pressupost directament al fabricant per la resta de ventiladors.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_250r.txt · Last modified: 2009/05/13 15:57 by miquel