User Tools

Site Tools


curs_mri-mrs_2009

Curs MRI/MRS - SeRMN 2009

El SeRMN de la UAB ofereix novament el Curs Teòrico-Pràctic en Espectroscòpia i Imatge per Ressonància Magnètica (MRS/MRI): Aplicació a Animals de Laboratori, que tindrà lloc del 14 al 17 de desembre de 2009.

En aquest curs s'introduiran els conceptes teòrics fonamentals que permeten entendre el funcionament de la tècnica, i s'incidirà en la seva aplicació pràctica en petits animals a l'espectròmetre de 7 Tesles Bruker BioSpec USR 70/30.

El curs està adreçat a estudiants i investigadors que vulguin iniciar-se en aquestes tècniques, i el nombre de participants està limitat a quatre per tal de garantir la qualitat del curs. És per això que es recomana reservar plaça amb temps.

Si estàs interessat en assistir-hi, posa't en contacte abans del 27 de novembre amb,

Per més informació, consulta el tríptic del curs.

Curso MRI/MRS - SeRMN 2009

El SeRMN de la UAB ofrece nuevamente el Curso Teórico-Práctico en Espectroscopia e Imagen por Resonancia Magnética (MRS/MRI): Aplicación a Animales de Laboratorio, que tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre de 2009.

En este curso se introducirán los conceptos teóricos fundamentales que permitan entender el funcionamento de la técnica, y se incidirá en su aplicación práctica en pequeños animales en el espectrómetro de 7 Teslas Bruker BioSpec USR 70/30.

El curso está dirigido a estudiantes e investigadores que quieran iniciarse en estas técnicas, y el número de participantes está limitado a cuatro para garantizar la calidad del curso. Es por este motivo que se recomienda reservar plaza con antelación.

Si estás interesado en acudir al presente curso, ponte en contacto antes del 27 de noviembre con,

Para más información, consulta el tríptico del curso.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
curs_mri-mrs_2009.txt · Last modified: 2009/11/09 09:50 by miquel