User Tools

Site Tools


ultracongelador_nuaire_nu9333e

Ultracongelador Nuaire NU-9333E

Frigorífic d'ultra-baixa temperatura Nuaire NU-9333E.

Comprat a NIRCO, S.L. amb data de 2011-05-05, i instal·lat al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas, junt amb les altres neveres del servei.

Dades per l'inventari

Descripció Congelador d'ultra-baixa temperatura
Marca NUAIRE
Model NU-9333E
Núm. sèrie 09030019
Núm. referència
Potència 710 W
Mides 750W × 876D × 1850H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Altres dades tècniques

Refrigerant R-4070:R-508 (TP5R3)
Càrrega 451:205 g

Dades de la compra

Venedor NIRCO, S.L.
Núm. de comanda 4.500.101.912 Data 2011-05-05

Documentació

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
ultracongelador_nuaire_nu9333e.txt · Last modified: 2013/09/03 11:06 by miquel