User Tools

Site Tools


ultracongelador_nuaire_nu9333e

Ultracongelador Nuaire NU-9333E

Frigorífic d'ultra-baixa temperatura Nuaire NU-9333E.

Comprat a NIRCO, S.L. amb data de 2011-05-05, i instal·lat al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas, junt amb les altres neveres del servei.

Dades per l'inventari

Descripció Congelador d'ultra-baixa temperatura
Marca NUAIRE
Model NU-9333E
Núm. sèrie 09030019
Núm. referència
Potència 710 W
Mides 750W × 876D × 1850H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Altres dades tècniques

Refrigerant R-4070:R-508 (TP5R3)
Càrrega 451:205 g

Dades de la compra

Venedor NIRCO, S.L.
Núm. de comanda 4.500.101.912 Data 2011-05-05

Documentació

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
ultracongelador_nuaire_nu9333e.txt · Last modified: 2013/09/03 11:06 by miquel