User Tools

Site Tools


telefons_sermn

Telèfons al SeRMN

Per tal de millorar el funcionament del servei i evitar que hi hagi trucades sense respondre, hem aprofitat l'ampliació del servei per donar d'alta noves línies de telèfon i modificar la configuració de telèfons al SeRMN.

Personal tècnic

Atesa l'extensió del SeRMN, a mitjans de 2007 es va decidir que el personal tècnic del SeRMN disposaria de telèfons inalàmbrics per poder atendre-us des de qualsevol punt del servei. Així doncs, per parlar amb una persona concreta només cal que marqueu el seu número de telèfon (quatre darrers números si truqueu des de dins de la UAB).

Nom i cognoms Telèfon Càrrec
Teodor PARELLA +34 93 581 2291 Director
Miquel CABAÑAS +34 93 581 2291 Tècnic Superior de Suport a la Recerca
Míriam PÉREZ +34 93 581 3785 Tècnic Superior de Suport a la Recerca
Sílvia LOPE +34 93 581 3784 Tècnic Superior de Suport a la Recerca
Pau NOLIS +34 93 581 3785 Tècnic Superior de Suport a la Recerca
Eva MONTEAGUDO +34 93 581 3784 Tècnic Superior de Suport a la Recerca

Becaris i estudiants

Nom i cognoms Telèfon Càrrec
Kumar MOTIRAM +34 93 581 3781 Becari PFI

Espectròmetres

Per tal que els usuaris del SeRMN pugueu fer trucades en cas de necessitat (només extensions de la UAB i telèfons de la província de Barcelona), o perquè us truquin quan estigueu treballant al SeRMN, cada espectròmetre disposa d'un número de telèfon, que pot estar compartit amb un altre espectròmetre.

Espectròmetre Telèfon
DPX-250 d'autoservei +34 93 581 4338
DPX-250 cua de rutina [1]
DPX-360 +34 93 581 1414 [2]
AvanceII-400wb (CP/MAS) +34 93 581 1414 [2]
AvanceIII-400nb (HR-MAS) +34 93 581 3782 [2]
DRX-500 (SPE-LC/MS) +34 93 581 1947 [2]
AvanceII+-600 +34 93 581 3783
Biospec +34 93 581 3783

[1] Per consultes sobre la cua de rutina poseu-vos en contacte amb en Pau Nolis o la Miriam Pérez. Si només voleu saber si el vostre experiment està programat o fet, consulteu la programació o registre de la cua de rutina.

[2] Aquestes línies es varen donar de baixa a l'abril de 2019.

Normativa

  • El personal del SeRMN només respondrà a les trucades fetes a les extensions del personal tècnic.
  • Si el personal tècnic no us respon, és que no està disponible. Si no és urgent, envieu-li un email o proveu a trucar-lo més tard. Si és urgent, proveu a trucar a un altre tècnic.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
telefons_sermn.txt · Last modified: 2019/09/26 12:58 by miquel