User Tools

Site Tools


sbase112

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sbase112 [2009/05/28 12:01]
miquel
sbase112 [2020/07/09 12:36] (current)
miquel
Line 180: Line 180:
 Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una [[http://www.perchsolutions.com/products/PERCH%20Tools%20for%20BRUKER%a0Software.html | descripció breu del programa]] i unes senzilles [[http://www.perchsolutions.com/Downloads/install.html | instruccions d'instal·lació]] on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa. Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una [[http://www.perchsolutions.com/products/PERCH%20Tools%20for%20BRUKER%a0Software.html | descripció breu del programa]] i unes senzilles [[http://www.perchsolutions.com/Downloads/install.html | instruccions d'instal·lació]] on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa.
  
-<note important>+<WRAP important>
 Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la. Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la.
-</note>+</WRAP>
  
 Sortosament, hi ha una versió gratuïta "The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users." Per més informació consulta [[http://www.perchsolutions.com/sales/sales.html | la pàgina de vendes]] o la pàgina que compara les [[http://www.perchsolutions.com/sales/licenses.html | característiques de les versions disponibles.]] Sortosament, hi ha una versió gratuïta "The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users." Per més informació consulta [[http://www.perchsolutions.com/sales/sales.html | la pàgina de vendes]] o la pàgina que compara les [[http://www.perchsolutions.com/sales/licenses.html | característiques de les versions disponibles.]]
sbase112.1243504890.txt.gz · Last modified: 2009/05/28 12:01 by miquel