User Tools

Site Tools


sbase112

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sbase112 [2009/05/28 11:56]
miquel creat
sbase112 [2020/07/09 12:36] (current)
miquel
Line 39: Line 39:
 ==== Compostos a la base de dades ==== ==== Compostos a la base de dades ====
  
-(Per ordre alfabètic)+Aquest és l'informe generat per l'AMIX del contingut de la base de dades:
  
-1,2-propanediol | beta-leucine | methanol | +<file> 
-1,3-diaminopropane | biotin | methionine |+SBASE statistics  
 + 
 +Thu May 28 12:00:11 2009 
 +host   :  C2-135AR08 
 +user   :  sermnuab 
 + 
 + 
 +spectra base : C:/SBASE-1-1-2/ 
 +----------------------------------------- 
 + 
 +compounds              : 107 
 + 
 +compressed 1D spectra  : 422  (total size =  1.60 Mboriginally  76.8 Mb) 
 +crypted 1D spectra     : 422 
 +compressed 2D spectra  : 256  (total size =  2.94 Mb, originally 375.5 Mb) 
 +crypted 2D spectra     : 256 
 + 
 + 
 + 
 +list of compounds                (1D 2D MOL) 
 + 
 +adipicacid                        4  5  1  C6H10O4         146.06 
 +adipicacid-2-amino                6  0  1  C6H11O4N        161.07 
 +adrenaline-r                      4  5  1  C9H13O3N        183.09 
 +alanine                            3  1  C3H7O2N         89.05 
 +anthranilicacid-3-hydroxy          0  1  C7H7O3N         153.04 
 +arabitol-d                        4  5  1  C5H12O5         152.07 
 +arginine                          8  3  1  C6H14O2N4       174.11 
 +ascorbicacid                      4  5  1  C6H8O6          176.03 
 +butyricacid-3-hydroxy              3  1  C4H8O3          104.05 
 +butyricacid-4-amino                6  0 
 +choline                            4  1  C5H14ON         104.11 
 +citrulline                       11  2  1  C6H13O3N3       175.10 
 +cysteicacid                        0  0 
 +cystine-d,                       3  1  C6H12O4N2S2     240.02 
 +erythritol                        4  3  1  C4H10O4         122.06 
 +ethanol-2-amino                    6  1  C2H7ON          61.05 
 +ethionine                          0  1  C6H13O2NS       163.07 
 +folicacid                          0  1  C19H21O5N7      427.16 
 +fructose                          3  2  6  C6H12O6         180.06 
 +fucose                            2  2  0 
 +fucose-d                          0  1  2  C6H12O5         164.07 
 +fucose-l                          0  1  2  C6H12O5         164.07 
 +fumarate                          3  0  2  C4H2O4Na2       159.97 
 +galactopyranoside-b-D-1-o-methyl  8  6  3  C6H12O6         180.06 
 +galactosamine-d+                  4  3  0 
 +galactose                          1  0 
 +glucono-1,5-lacton-l              0  2  1  C6H10O6         178.05 
 +glucopyranose-D-3-o-methyl        4  1  4  C6H12O6         180.06 
 +glucose                            5  2  C6H12O6         180.06 
 +glucuronicacid                    8  4  2  C6H10O7         194.04 
 +glutamicacid                      3  2  2  C5H9O4N         147.05 
 +glutaricacid                      2  1  1  C5H8O4          132.04 
 +guanidinoaceticacid                0  0 
 +guanidinosuccinicacid              0  0 
 +histamin2HCl                      2  0  1  C5H9N3          111.08 
 +histidine                          3  2  C6H9O2N3        155.07 
 +homoarginine                      4  0  0 
 +hydroxyproline                    9  2  0 
 +hypoxanthine                      2  0  0 
 +indoxylsulfate-3                  4  0  0 
 +inositol-myo                      4  5  0 
 +isobutyricacid-a-amino            6  2  0 
 +isocitricacid-d,                 6  1  C6H8O7          192.03 
 +isoleucine-d,                   6  1  0 
 +isovalericacid-d,l-2-hydroxy      6  6  0 
 +kynurenine-d,                   2  0  0 
 +lactate                            3  0 
 +leucine                           9  2  0 
 +lysine                            2  2  0 
 +lysine-5-hydroxy-d,             6  6  0 
 +lyxose-d                          6  2  0 
 +malate                            2  0  0 
 +malicacid-d,                     4   C4H6O5          134.02 
 +maltotriose                        6  0 
 +mandelicacid-m-hydroxy-d,l        2  0  0 
 +mannitol-d                         
 +mannoheptulose-d                  4  4  0 
 +mannose-d                          3  0 
 +methionine                         3  0 
 +methylamine                        0  0 
 +mevalonicacid                      1  0 
 +nicotinamide-1-methyl            10  2  0 
 +nicotinuricacid                    0  0 
 +norleucine                        5  1  0 
 +phenylaceticacid-m-OH              0  0 
 +phenylaceticacid-o-OH              0  0 
 +phenylaceticacid-p-OH              2  0 
 +phenylalanine                      3  0 
 +phenyllacticacid-d,l-p-OH          2  0 
 +picolinicacid                      2  0 
 +piperidine                        4  4  0 
 +proline                          10  2  0 
 +pyridoxine                        2  0  0 
 +rhamnose-d,                     4  5  0 
 +ribitol                            5  0 
 +ribofuranose-a                    0  1  0 
 +ribofuranose-b                    0  1  0 
 +ribopyranose-a                    0  1  0 
 +ribopyranose-b                    0  1  0 
 +ribose                            2  4  0 
 +saccharicacid-d                    0  0 
 +saccharose                        4  5  0 
 +sebacicacid                        0  0 
 +serine                            4  3  0 
 +shikimicacid                      2  0  0 
 +sorbitol-d                        4  5  0 
 +spermidine                        3  4  0 
 +spermine                          3  4  0 
 +succinicacid                      2  0  0 
 +tartaricacid                      2  1  0 
 +taurine                            6  0 
 +threonine                          3  0 
 +thymine                            0  0 
 +trimethylamine-n-oxide            2  0  0 
 +tryptamine                        0  1  0 
 +tryptophane                        3  0 
 +tyramine                          8  6  0 
 +tyrosene                          4  4  0 
 +uracil                            4  4  0 
 +valine                           11  3  1  C5H11O2N        117.08 
 +vitamin-b12                        2  0 
 +xanthine                          1  0  0 
 +xanthurenicacid                    6  0 
 +xylitol                            3  0 
 +xylopyranose-a-d                  0  1  0 
 +xylopyranose-b-d                  0  1  0 
 +xylose                            4  5  0 
 +</file>
  
 ===== AMIX ===== ===== AMIX =====
Line 52: Line 180:
 Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una [[http://www.perchsolutions.com/products/PERCH%20Tools%20for%20BRUKER%a0Software.html | descripció breu del programa]] i unes senzilles [[http://www.perchsolutions.com/Downloads/install.html | instruccions d'instal·lació]] on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa. Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una [[http://www.perchsolutions.com/products/PERCH%20Tools%20for%20BRUKER%a0Software.html | descripció breu del programa]] i unes senzilles [[http://www.perchsolutions.com/Downloads/install.html | instruccions d'instal·lació]] on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa.
  
-<note important>+<WRAP important>
 Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la. Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la.
-</note>+</WRAP>
  
 Sortosament, hi ha una versió gratuïta "The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users." Per més informació consulta [[http://www.perchsolutions.com/sales/sales.html | la pàgina de vendes]] o la pàgina que compara les [[http://www.perchsolutions.com/sales/licenses.html | característiques de les versions disponibles.]] Sortosament, hi ha una versió gratuïta "The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users." Per més informació consulta [[http://www.perchsolutions.com/sales/sales.html | la pàgina de vendes]] o la pàgina que compara les [[http://www.perchsolutions.com/sales/licenses.html | característiques de les versions disponibles.]]
sbase112.1243504596.txt.gz · Last modified: 2009/05/28 11:56 by miquel