User Tools

Site Tools


sbase112

Base de dades de metabolòmica SBASE 1-2-2

L'any 2007 el SeRMN va sol·licitar un ajut per la compra d'un base de dades de metabonòmica a la convocatòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a atorgar ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR - DGR 2007). La petició es va resoldre favorablement amb la concessió de l'ajut PEIR07-B-00010-50. L'any 2008 es va executar la compra a l'empresa Bruker Española, S.A., compra que va incloure,

La llicència de l'AMIX inclou una llicència de la base de dades SBASE 1-1-2 que hi ha al DVD del Topspin 2.5.

SBASE 1-1-2

Organització de la base de dades

El contingut de la base de dades s'organitza en carpetes de la següent forma,

sbase-1-1-2


504 directories

on

 • les carpetes docu i info no contenen cap fitxer,
 • la carpeta pat conté els següents fitxers,
  1. 1D.med
  2. cosygs.med
  3. invchlr.med
  4. invch.med
  5. invchmod.txt
  6. jresa.med
  7. pattern1.med
  8. pattern_file.txt
  9. pattern_hasc.med
  10. tocsyph.med
 • i la carpeta ref conté 500 carpetes, cadascuna de les quals conté les dades espectroscòpiques d'un dels 500 metabòlits que composen la base de dades.

Compostos a la base de dades

Aquest és l'informe generat per l'AMIX del contingut de la base de dades:

SBASE statistics 

Thu May 28 12:00:11 2009
host  : C2-135AR08
user  : sermnuab


spectra base : C:/SBASE-1-1-2/
-----------------------------------------

compounds       : 107

compressed 1D spectra : 422 (total size = 1.60 Mb, originally 76.8 Mb)
crypted 1D spectra   : 422
compressed 2D spectra : 256 (total size = 2.94 Mb, originally 375.5 Mb)
crypted 2D spectra   : 256list of compounds        (1D 2D MOL)

adipicacid            4 5 1 C6H10O4     146.06
adipicacid-2-amino        6 0 1 C6H11O4N    161.07
adrenaline-r           4 5 1 C9H13O3N    183.09
alanine              4 3 1 C3H7O2N     89.05
anthranilicacid-3-hydroxy     2 0 1 C7H7O3N     153.04
arabitol-d            4 5 1 C5H12O5     152.07
arginine             8 3 1 C6H14O2N4    174.11
ascorbicacid           4 5 1 C6H8O6     176.03
butyricacid-3-hydroxy       4 3 1 C4H8O3     104.05
butyricacid-4-amino        6 6 0
choline              4 4 1 C5H14ON     104.11
citrulline            11 2 1 C6H13O3N3    175.10
cysteicacid            1 0 0
cystine-d,l            7 3 1 C6H12O4N2S2   240.02
erythritol            4 3 1 C4H10O4     122.06
ethanol-2-amino          4 6 1 C2H7ON     61.05
ethionine             3 0 1 C6H13O2NS    163.07
folicacid             2 0 1 C19H21O5N7   427.16
fructose             3 2 6 C6H12O6     180.06
fucose              2 2 0
fucose-d             0 1 2 C6H12O5     164.07
fucose-l             0 1 2 C6H12O5     164.07
fumarate             3 0 2 C4H2O4Na2    159.97
galactopyranoside-b-D-1-o-methyl 8 6 3 C6H12O6     180.06
galactosamine-d+         4 3 0
galactose             4 1 0
glucono-1,5-lacton-l       0 2 1 C6H10O6     178.05
glucopyranose-D-3-o-methyl    4 1 4 C6H12O6     180.06
glucose              4 5 2 C6H12O6     180.06
glucuronicacid          8 4 2 C6H10O7     194.04
glutamicacid           3 2 2 C5H9O4N     147.05
glutaricacid           2 1 1 C5H8O4     132.04
guanidinoaceticacid        1 0 0
guanidinosuccinicacid       6 0 0
histamin2HCl           2 0 1 C5H9N3     111.08
histidine             9 3 2 C6H9O2N3    155.07
homoarginine           4 0 0
hydroxyproline          9 2 0
hypoxanthine           2 0 0
indoxylsulfate-3         4 0 0
inositol-myo           4 5 0
isobutyricacid-a-amino      6 2 0
isocitricacid-d,l         6 6 1 C6H8O7     192.03
isoleucine-d,l          6 1 0
isovalericacid-d,l-2-hydroxy   6 6 0
kynurenine-d,l          2 0 0
lactate              2 3 0
leucine              9 2 0
lysine              2 2 0
lysine-5-hydroxy-d,l       6 6 0
lyxose-d             6 2 0
malate              2 0 0
malicacid-d,l           4 4 1 C4H6O5     134.02
maltotriose            6 6 0
mandelicacid-m-hydroxy-d,l    2 0 0
mannitol-d            3 5 0
mannoheptulose-d         4 4 0
mannose-d             4 3 0
methionine            6 3 0
methylamine            2 0 0
mevalonicacid           2 1 0
nicotinamide-1-methyl      10 2 0
nicotinuricacid          2 0 0
norleucine            5 1 0
phenylaceticacid-m-OH       2 0 0
phenylaceticacid-o-OH       1 0 0
phenylaceticacid-p-OH       8 2 0
phenylalanine           6 3 0
phenyllacticacid-d,l-p-OH     8 2 0
picolinicacid           6 2 0
piperidine            4 4 0
proline             10 2 0
pyridoxine            2 0 0
rhamnose-d,l           4 5 0
ribitol              4 5 0
ribofuranose-a          0 1 0
ribofuranose-b          0 1 0
ribopyranose-a          0 1 0
ribopyranose-b          0 1 0
ribose              2 4 0
saccharicacid-d          6 0 0
saccharose            4 5 0
sebacicacid            2 0 0
serine              4 3 0
shikimicacid           2 0 0
sorbitol-d            4 5 0
spermidine            3 4 0
spermine             3 4 0
succinicacid           2 0 0
tartaricacid           2 1 0
taurine              6 6 0
threonine             9 3 0
thymine              2 0 0
trimethylamine-n-oxide      2 0 0
tryptamine            0 1 0
tryptophane            4 3 0
tyramine             8 6 0
tyrosene             4 4 0
uracil              4 4 0
valine              11 3 1 C5H11O2N    117.08
vitamin-b12            1 2 0
xanthine             1 0 0
xanthurenicacid          4 6 0
xylitol              2 3 0
xylopyranose-a-d         0 1 0
xylopyranose-b-d         0 1 0
xylose              4 5 0

AMIX

Aquest programa fa servir el mateix software gestor de llicències que el Topspin, és per això que es va demanar una llicència flotant que permet executar el programa AMIX a qualsevol ordinador autoritzat (caldrà comprovar cóm restringir l'accés al servidor de llicències).

PERCH Tools for BRUKER Software

Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una descripció breu del programa i unes senzilles instruccions d'instal·lació on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa.

Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la.

Sortosament, hi ha una versió gratuïta “The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users.” Per més informació consulta la pàgina de vendes o la pàgina que compara les característiques de les versions disponibles.

Ordinador DataAnalysis/AMIX

Els programes AMIX, Perch Tools i les bases de dades BBIOREFCODE i SBASE s'han instal·lat en un ordinador disponible pels usuaris del SeRMN. La configuració d'aquest ordinador es pot consultar a la Intranet del SeRMN.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
sbase112.txt · Last modified: 2020/07/09 12:36 by miquel