User Tools

Site Tools


rmn_biospec

Espectròmetre Biospec 7T

La informació relativa a la configuració del BioSpec ha estat traslladada a la part privada del wiki.

 Imant 70/30USR del Biospec L'espectròmetre Bruker Biospec 70/30USR es va adquirir a mitjans de 2005 i la seva instal·lació, després de diversos endarreriments, va tenir lloc el juliol de 2007.

Disposa d'un imant 70/30USR ultra-apantallat i refrigerat —sense dewar de nitrogen líquid— amb un camp magnètic de 7 Tesles i una freqüència de ressonància del nucli d'hidrogen de 300 MHz. Els 300 mm de diàmetre intern de l'imant permeten acomodar animals de fins la mida d'un conill petit. Alhora, els accessoris de de mini i microimatge de que disposa permeten l'estudi de mostres de mida petita, per exemple, grans de blat de moro i arròs.

Configuració, incidències, i altres

Per informació sobre la configuració de l'espectròmetre, estació de treball i programari, i les incidències relacionades amb aquest instrument consulteu la pàgina corresponent a la intrawiki.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_biospec.txt · Last modified: 2020/07/09 12:30 by miquel