User Tools

Site Tools


rmn_600

Espectròmetre AvanceII+ a 600 MHz

Inventari UAB

El número d'inventari de la UAB d'aquest equip és el: 011913990. Aquest número inclou tots els components de l'espectròmetre, així com els components de l'accessori de SPE-LC/MS malgrat s'hagi instal·lat definitivament a l'espectròmetre DRX-500 equipat amb una Criosonda.

2009

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2009-02-10 Sergi, Miquel S'ha fos el fusible interior de la BCU-Xtreme S'ha fos el fusible interior de la BCU-Xtreme ( Especificacions tècniques.). No en tenim de recanvi i s'haurà d'anar a comprar. Aquestes són dues referències possibles:
Picofuses TR 5, type Littelfuse/Wickmann 370/372/382 (G163.000)
FUSE T-LAG 100MA IEC SHORT TR5 - 37201000411
2009-01-29 Teo, Sergi La durada de l'impuls de 90º per C-13 a través del canal BB ha augmentat molt. SI - 09H30035 tramitada per l'enviament de la sonda a fàbrica. Demanem una sonda en préstec.

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-11-28 Pau, Miquel RGA sets RG to 203 at maximum RG no accepta valors superiors a 203. Aparentment, el valor màxim ajustat en algun altre moment ha estat 2050. Ho consultem amb l'Òscar, qui farà la consulta a fàbrica. Solució: el valor 203 és el recomanat pels espectròmetres AvanceII+/AvanceIII, el valor 2050 també és acceptable, però no és el recomanat. Deixem el valor 203. Observació: si es carrega un joc de paràmetres procedent d'un espectròmetre amb valors de RG superiors, el valor de RG s'ajustarà automàticament abans de l'adquisició.
2008-11-21 Pau, Miquel Cannot lock nucleus. LOCK OFF. Quan s'intenta agafar el lock, apareix un missatge semblant a Cannot lock nucleus. LOCK OFF. Aparentment tot funciona correctament, i la reinicialització del Topspin, ordinador, IPSO, etcètera no soluciona el problema. Si s'adquireix un espectre sense lock (sweep off), no es veu cap senyal. Al final trobem que es tracta de l'amplificador de gradients que s'ha quedat activat i generava un gradient residual suficientment intens com per eixamplar els senyals fins fer-los desaparèixer. El problema es soluciona aturant i engegant l'amplificador. Ens diuen que la propera versió del Topspin (2.2?) resoldrà aquest problema.
2008-10-23 Miquel GREAT reparat Arriba l'amplificador de gradients GREAT reparat, s'instal·la i es comprova el seu funcionament.
2008-09-16 Miquel GREAT espatllat S'envia l'amplificador de gradients GREAT a fàbrica per reparar/actualitzar el firmware.
2008-09-16 a 2009-09-18 Miquel Material en préstec Es retorna a fàbrica el material en préstec
2008-09-08 a 2008-09-10 Miquel, Teo Sonda Z8618/0019 OK Óscar, Bruker - Instal.la la sonda. En ajustar l'homogeneïtat troba que ha canviat forca el valor de Z, possiblement degut a un microquench del crioshim corresponent. Aconsegueix ajustar l'homogeneïtat segons les especificacions.
Canvia l'amplificador. Les plaques REF i SGU/2 en préstec no es fan servir.
2008-09-08 Miquel El canal X no es pot sintonitzar. SI-08H30239. Es tracta d'un problema a la sonda
2008-08-28 Miquel El canal X no es pot sintonitzar. SI-08H30239. Han arribat les plaques de substitució: SGU/2 600 (ECL02) i REF 600 (ECL00).
2008-08-27 Miquel Sonda Z8618/0019 OK Hem rebut la sonda. Potser podrem aprofitar la visita del tècnic pel problema de sintonia del canal X per posar-la a punt.
2008-08-26 Miquel El canal X no es pot sintonitzar. SI-08H30239. Sol·licitem la visita d'un tècnic i les següents plaques de substitució: SGU/2 600 (ECL02) i REF 600 (ECL00).
2008-08-22 Miquel Sonda Z8618/0019 OK La sonda està a Barcelona pendent dels tràmits de duana. (Suïssa és extracomunitària). L'hauríem de rebre a mitjans de la setmana vinent.
2008-08-20 Miquel El canal X de la sonda de recanvi no es pot sintonitzar. El senyal de wobb apareix amb discontinuïtats separades 5 MHz. Un primer diagnòstic apunta a un problema de l'electrònica i no de la sonda. S'ha demanat a Bruker la visita d'un tècnic per la darrera setmana d'agost.
2008-08-04 Pau, Miquel Amb la sonda de recanvi costa molt agafar el lock i els shims estan molt molt malament. Es impossible fer res. Els problemes d'homogeneïtat amb la sonda de recanvi podrien estar relacionats amb el baix nivell d'heli líquid a l'imant ja que un cop s'ha emplenat l'imant fins al 75%, ha estat possible millorar-la —caldrà consultar-ho amb Bruker. (Miquel, 2008-08-20)
2008-06-07 Teo Instal·lació de la sonda en préstec. Un cop la sonda en préstec estigui en funcionament, es podrà enviar la nostra sonda Z8618/0019 a reparar
2008-06-20 Teo Arribada de la sonda de recanvi Z8009/0
2008-05-22 Teo Endarreriment de l'enviament de la sonda Z8618/0019 a fàbrica. Es sol·licita una sonda en préstec per poder continuar treballant durant la reparació. Els problemes amb el canal de 1H semblen haver-se resolt. Per tal de no afectar el funcionament de l'espectròmetre s'endarrereix l'enviament de la sonda fins mitjans/finals de juny
2008-05-21 Miquel Sonda Z8618/0019 KO Problemes amb la sonda. Tramitada la reparació amb la SI-08H30160
2008-02-07 Teo Sonda Z8618/0019 OK Arribada de la sonda
2008-01-11 Teo Recàrrega d'Heli Emplenar Heli de 46 a 94% amb 100L d'heli
2008-01-09 Teo Sonda Z8618/0019 KO Sonda enviada a Alemanya per segona vegada

2007

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2007-12-20 Teo Arribada sonda Al cap d'un dia torna a anar malament
2007-11-22 Teo Sonda KO Canal de protó KO. Enviar a Alemanya
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_600.txt · Last modified: 2009/05/14 17:18 by miquel