User Tools

Site Tools


rmn_500

Espectròmetre de 500 MHz

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-11-24 Miriam Ha saltat l'interruptor diferencia de la línia S3 (SAI) on s'havien connectat els components del LC/MS-SPE. No s'ha detectat cap fuita de corrent i la línia no està sobrecarregada. Com que es tracta d'un interruptor diferencial (ID) que no és del tipus superimmunitzat (ID-SI), la causa més probable és que hagi saltat a conseqüència del nombre d'ordinadors i altre equipament electrònic connectat a aquesta línia. Temporalment, es desconnecten d'aquesta línia les estacions de treball per MRI/MRS i càlculs, així com tots dels components del LC/MS-SPE llevat del generador de nitrogen. La resta de components del LC/MS-SPE s'endollen a una línia normal (endolls zona 6). 2008-11-25: Es tramita una Sol·licitud de Treball pel canvi de l'ID de 40A/30mA.
2008-11-13 Miriam Connexió dels equips anteriors a la línia S3 del SAI (Sala dels 250) Per evitar el problema anterior, es munta un sistema provisional per poder connectar tots els equips anteriors al SAI, fins que la sala del 500 estigui habilitada.
2008-11-13 Miriam Tall de corrent = tot salta excepte el que està penjat del SAI Els següents components del LC/MS-SPE no pengen del SAI: Generador de N2, HPLC, DAD, SPE K-120, BSFU, BNMI. Amb el tall de llum es perden els experiments que s'estaven fent, i la reinicialització pren un matí.
2008-11-13 Miquel Reparació de l'amplificador de RF SI 08H30335 - En Teo detecta una pèrdua de potència al canal x de l'amplificador RF, el puls de 13-C es duplica, de ~15 µs a ~30 µs. L'Óscar (Bruker) confirma el problema. S'ha d'enviar a reparar l'amplificador a fàbrica. 2008-11-19: Arriba l'amplificador en préstec. Es programa el canvi de l'amplificador per l'1 de desembre. 2008-12-04: S'instal·la l'amplificador en préstec i es calibren els impulsos.
2008-10-07 Míriam Problemes amb el gradshim Óscar (Bruker) - El gradshim no funciona correctament. El parameter set que s'utilitza per fer el gradshim no és el més adequat. Es canvia per grad2h.cp, utilitzant la iteració cp2h2step. Parametres adequats per treballar amb l'SPE.
2008-09-25 Miquel Reparació del DAD SI 08H30274 - S'envia el DAD a reparar. S'arriba a l'acord de bescanviar el DAD en préstec per l'enviat a reparar.
2008-09-23 Miquel Reparació de la criosonda Óscar (Bruker) - La línia d'emergència de nitrogen gas no funciona. Aprofitant el tall de nitrogen gas per la revisió del tanc, es resol el problema. Malauradament, la criosonda s'atura i cal esperar a que faci el cicle de warm up & cool down. Al dia següent la criosonda funciona correctament.
2008-09-10 Míriam, Pau Substitució del DAD Cristina Daolio (Bruker) - Es canvia el DAD. El nostre caldrà enviar-lo a fàbrica per reparar el problema de l'Autozero. Consultar amb Bruker si cal obrir una SI.
2008-07-23 Pau Reinstal·lació LC/MS-SPE (2 dies) Alexander (Bruker) - (1) Instal·lació cryofit, amb canvi de cel·la. (2) S'han refet les connexions per treballar en mètode SPE. Les línies no passen per la vàlvula BCFU (només ho han de fer si es vol treballar en STOP-FLOW (Clarament NO recomanat pel tècnic). (3) S'ha recalibrat el volum de transferència SPE → RMN, s'ha shimmat la nova cel·la (rsh pau_lcnmr). (4) També s'ha canviat la làmpada del UV, però els problemes amb l'autozero segueixen. El tècnic recomana canviar el detector sencer, o bé, intentar canviar només el shutter. (5) Mentre es feien els testos corresponents el tècnic ha detectat que tenim un problema amb la FCU1 o bé amb el sintetitzador de pulsos del 1H (CAL PARLAR AMB L'OSCAR). Aquest fet ocasiona pics no desitjats a l'espectre → veure espectre i FID hump-test.
2008-07-14 Miriam Instal·lació cryofit (segon intent) Óscar (Bruker) - Es posa super-glue a la cel·la, es monta el cryofit i es calibra el volum de transferència per treballar en mode SPE. Sembla que funciona.
2008-07-07 Pau Instal·lació cryofit S'intenta posar el nou cryofit, però quan l'agafo no hi ha posat el piu de seguretat i la cel·la cau de cop, amb el qual es desenganxa i no podem proseguir amb la instal·lació del cryofit.

Documentació tècnica

Temporalment, fins que s'organitzin les pàgines al nou servidor wiki, aquest serà el lloc de la documentació tècnica dels equips relacionats amb aquest espectròmetre.

Bomba de buit Edwards E1M18

Al website d'Edwards hi ha una pàgina on es poden consultar els recanvis i kits disponibles. Com que Edwards ara és part d'Agilent, és probable que aquesta informació desaparegui amb el temps i passi a estar disponible al website d'Agilent.

Generador de nitrogen Parker Domnick Hunter UHPLCMS18

FilenameFilesizeLast modified
icplcmsh.pdf404.6 KiB2008/01/25 12:39

Multiplicador de pressió Ingersoll-Rand CPN-88323621

FilenameFilesizeLast modified
multiplicador_de_pressio_ingersoll_rand_88323621_eng.pdf581.5 KiB2008/02/01 18:15
smc_-_pressure_boosters_-_series_vba_vbat_-_0900766b80ce5138.pdf2.5 MiB2010/06/17 19:21

Com aturar i engegar el LC-DAD-SPE

FilenameFilesizeLast modified
apagar_i_engegar_l_equip.doc35.0 KiB2011/08/12 10:20
apagar_i_engegar_l_equip_lc-nmr.pdf9.2 KiB2011/08/12 10:20
  • Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, que regula l’aplicació del Reglament d’equips de pressió a Catalunya.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_500.txt · Last modified: 2011/08/12 10:20 by miquel