User Tools

Site Tools


rmn_400wb

Espectròmetre de 400MHz - WideBore

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-12-02 Òscar (Bruker) Actualització del Topspin S'actualitza el Topspin de la versió 1.3 a la versió 2.1 PL3
2008-10-03 Pau Imant en especificacions Un cop resolt el problema de manca de gir a la sonda CP/MAS (el tub de drive estava desconnectat), s'ajusta l'homogeneïtat del camp fins a especificacions. Es munta l'adaptador per sondes standard bore i es constata que les sondes del 400nb són massa curtes pel 400wb.
2008-09-23 Miquel Recàrrega de l'imant Comença la recàrrega del camp de l'imant. Avui ha arribat a 52A, ara toca esperar fins dijous per completar la càrrega del camp i dels crioshims.
2008-09-02 Teo, Miquel Refredament i recàrrega de l'imant Comença el refredament de l'imant. La recàrrega de l'imant s'ha programat per la setmana 39, del 23 al 26 de setembre.
2008-08-28 Miquel Refredament i recàrrega de l'imant Es confirma la visita del tècnic d'imants per la primera setmana de setembre. El material enviat des de fàbrica està previst que arribi dilluns.

S'ha sol·licitat el subministrament de dos dewars de nitrogen líquid de baixa pressió per dimarts, i dos dewars de 100L d'heli líquid per dijous.

Caldrà confirmar la recàrrega de l'imant per la setmana posterior.
2008-08-01 Pau Arribada de la sonda CP/MAS enviada a Alemania No hi ha cap explicació de la reparació feta
2008-07-14 Pau S'envia la sonda a Alemania perquè la reparin via NACEX. SI-08H30214
2008-06-25 Teodor Parella, Pau Nolis Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid Sol·licitem la reparació a Bruker. SI-08H30188
2008-06-14 Pau Ha explotat un rotor dins l'imant Es desmunta la sonda i es neteja tot amb molta cura, però no s'aconsegueix fer girar el rotor de nou
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_400wb.txt · Last modified: 2008/12/02 15:55 by miquel