User Tools

Site Tools


rmn_250a

Espectròmetre de 250MHz-Autoservei

2009

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2009-05-13 Miquel Organització cables PC ↔ Consola Es substitueix la canal de cables per una de comuna pels dos DPX-250. S'organitzen els cables i s'agrupen amb brides o amb tub organitzador de cables. Es substitueix l'allargador i base de quatre Schukos per un de nou. Ara l'ordinador està endollat a la consola.
2009-04-27 Miquel Canvi ventiladors amplificador RF Es canvia el mòdul dels ventiladors de l'amplificador de rf BLAXH 100/50 P, i el ventilador de la tapa posterior de la consola.
2009-04-14 Teo, Miquel L'ordinador es penja i pantalla negre Visita del tècnic de suport de Dell. Canvia la placa base i la font d'alimentació de l'ordinador. A data de 2009-04-27 l'ordinador no s'ha tornat a penjar. Finalment sembla ser que podrem donar per resolt aquest tema.
2009-04-01 Miquel L'ordinador es penja i pantalla negre Visita d'un tècnic del CAS per comprovar el problema. És un tràmit necessari abans de que vingui el tècnic de Dell.
2009-03-27 Miquel L'ordinador es penja i pantalla negre Des del canvi de la targeta gràfica, l'ordinador s'ha penjat dos cops. Informem al CAS.
2009-03-16 Miquel, Pau Espectròmetre en funcionament S'envia un correu electrònic a la llista d'usuaris avisant-los que l'espectròmetre funciona (amb certes restriccions) i que ja està disponible per reserves.
2009-03-12 Miquel L'ordinador es penja i pantalla negre S'avisa al CAS, venen del SID i instal·len el darrer controlador de targeta gràfica d'ATI, però el problema no es resol. Demanem al CAS el canvi de la targeta gràfica. 2009-03-16 El tècnic de DELL canvi la targeta gràfica. Fem córrer el programa de test durant una estona i la targeta no es penja.
2009-03-12 Miquel, Pau El WOB no funciona. Les seqüències de desacoblament o H/X no funcionen. Hi ha un problema en la generació del senyal del 2n canal a nivell de FCU, l'ASU2/LOT o PTS. Avisem l'Òscar perquè se'l vingui a mirar. 2009-03-16 L'Òscar troba que no funciona el mòdul X_BB de l'HPPR. SI-09H30082 per la substitució del mòdul espatllat. 2009-03-20 El canvi del mòdul X_BB de l'HPPR no soluciona el problema. Després de comprovar-ho tot, trobem que la placa ASU2/LOT no sempre redirigeix el senyal de sintonia del canal X procedent de la PTS-F1 cap a la sortida F2, és per això que C-13 es pot sintonitzar de vegades, mentre que P-31 no es pot mai, i F-19, tot i generar-se de forma diferent, tampoc es pot sintonitzar. Al final, la placa ASU2/LOT comença a funcionar correctament i es pot sintonitzar la sonda, però ja és massa tard: hem demanat una placa de recanvi a fàbrica i, si torna a fallar, la canviarem.
2009-03-06 a 10 Miquel, Pau Canvi ventiladors i neteja de la consola. Es canvien els ventiladors. Es netegen amb aire comprimit els mòduls de l'espectròmetre. Es neteja l'interior de la consola. Es resolen alguns petits problemes detectats a l'espectròmetre (tub d'aire pinçat, cable ethernet amb connector mig trencat, etcètera).
2009-01-28 Pau Sobreescalfament de la consola L'imant es desconnecta perquè detecta sobreescalfament. Si es fa un reset es pot seguir treballant, però al cap de 5 minuts es torna a reescalfar. Es decideix posar l'espectròmetre en FORA DE SERVEI.
2009-01-13 Pau L'ordenador es penja i pantalla negre El mateix problema que sempre, però s'ha incrementat la freqüència a 1 o 2 cops per setmana.

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-07-29 Pau L'ordenador es penja i pantalla negre Passa molt de tant en tant (1 o 2 cops al mes), però l'usuari que deixa alguna cosa programada i es veu afectat queda molt emprenyat
2008-01-11 Pau, Miquel Sobreescalfament de la consola, mòdul CPU S'ha intentat baixar la temperatura amb aire comprimit i un ventilador. Com que no baixava, s'ha aturat el mòdul de la CPU per deixar que es refredés. PENDENT DE PRESSUPOST. L´Óscar ens ha d'enviar el pressupost pel canvi de ventiladors.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_250a.txt · Last modified: 2009/05/13 15:57 by miquel