User Tools

Site Tools


proves_doodle3

Doodle3 plugin per Dokuwiki

Aquesta pàgina té com a finalitat provar el plugin Doodle3 per Dokuwiki. A l'adreça anterior es poden consultar la documentació del plugin i alguns exemples de cóm fer-ne ús.

Quin dia prefereixes que tingui lloc la reunió?
Real name Dilluns Dimarts Dimecres
compte! és el
dia de manteniment!
Dijous Divendres
Belle ()
Humpty Dumpty ()    
Mad Max ()     
Miquel Cabanas (miquel)   
Count:22223
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
proves_doodle3.txt · Last modified: 2017/09/12 17:10 by miquel