User Tools

Site Tools


problemes_tecnics_sermn

Problemes tècnics al SeRMN

Aquesta és una recopilació de les incidències sofertes pels diferents instruments del SeRMN i cóm s'han ressolt.

Avance DPX-250 + BACS

2008-03-06 - Canvi de ventiladors

Els ventiladors dels components electrònics han arribat al final de la seva vida útil, i s'han de canviar [ continua... ]

2007-11-19 - No acquisition hardware...

Quan s'executa la comanda “a [return]” per anar a la finestra d'adquissició surt un missatge en pantalla,

No acquisition hardware available for: 192.168.1.10

[ continua... ]

2007-11-19 - Canvi del valor de FIELD

S'ha canviat el valor de Field per corregir la lleugera deriva que sembla tenir l'imant [ continua... ]

2007-11-16 - El robot es penja sovint

Des de mitjans d'octubre la freqüència d'aturades del robot s'ha incrementat notablement, fins el punt de que moltes nits i caps de setmana no es poden aprofitar [ continua... ]

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
problemes_tecnics_sermn.txt · Last modified: 2009/03/13 12:29 by miquel