User Tools

Site Tools


microones_daewoo_kor6l35

Microones Daewoo KOR-6L35

 Microones Daewoo KOR6L35

El microones Daewoo KOR-6L35 és un microones senzill, analògic, de 20 litres de capacitat, sense grill. Té un temporitzador de fins a 35 minuts, i 5 nivells de potència.

Comprat a CARREFOUR amb data de 2012-12-21, i instal·lat al SeRMN el mateix dia.

S'ha instal·lat al despatx de la planta baixa, en substitució del microones anterior que havia deixat de funcionar.

Dades per l'inventari

Descripció Microones analògic 20L sense grill
Marca DAEWOO
Model KOR-6L35
Núm. sèrie TH127E19440529
Núm. referència
Potència 1000 W
Mides 446W × 270D × 319H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Dades de la compra

Venedor Carrefour
Núm. de comanda Despesa menor Data 2012-12-13

Documentació

Altres

Segons s'explica a la pàgina de Daewoo Electronics, aquest microones combina un emissor doble de microones amb un reflector còncau, i això permet una millor distribució de les microones i la possibilitat d'escalfar dos plats alhora si es fa servir un suport adient.

 Concave Reflex System Concave Reflex System (C.R.S) combines concave reflector, which concentrates the waves equally on all area of the food item with the dual wave system which distributes waves evenly into the cavity from 2 points, one above the item and one below. Duo Plate Duo Plate. Economy of time and efforts- the special rack allows you to heat 2 meals simultaneously. Even cooking performance- with the special matching technique, both dishes are cooked evenly.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
microones_daewoo_kor6l35.txt · Last modified: 2020/04/08 02:45 by miquel