User Tools

Site Tools


microcentrifuga_hermle_z233

Microcentrífuga Hermle Z233 M-2

Microcentrífuga HERMLE Z233 M-2.

Comprada a NIRCO, S.L. amb data de 2011-05-05, i instal·lada al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al laboratori de preparació de mostres químiques.

Dades per l'inventari

Descripció Microcentrífuga de sobretaula
Marca HERMLE
Model Z233 M-2
Núm. sèrie 5110051
Núm. referència
Potència 460 W
Mides 280W × 260D × 370H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Dades de la compra

Venedor NIRCO, S.L.
Núm. de comanda 4.500.101.944 Data 2011-05-04

Documentació

  • La documentació impresa la té na Míriam
  • FIXME cal aconseguir documentació en format pdf o similar
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
microcentrifuga_hermle_z233.txt · Last modified: 2011/06/16 11:13 by miquel