User Tools

Site Tools


microcentrifuga_hermle_z233

Microcentrífuga Hermle Z233 M-2

Microcentrífuga HERMLE Z233 M-2.

Comprada a NIRCO, S.L. amb data de 2011-05-05, i instal·lada al SeRMN amb data de 2011-05-25.

S'ha instal·lat al laboratori de preparació de mostres químiques.

Dades per l'inventari

Descripció Microcentrífuga de sobretaula
Marca HERMLE
Model Z233 M-2
Núm. sèrie 5110051
Núm. referència
Potència 460 W
Mides 280W × 260D × 370H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Dades de la compra

Venedor NIRCO, S.L.
Núm. de comanda 4.500.101.944 Data 2011-05-04

Documentació

  • La documentació impresa la té na Míriam
  • FIXME cal aconseguir documentació en format pdf o similar
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
microcentrifuga_hermle_z233.txt · Last modified: 2011/06/16 11:13 by miquel