User Tools

Site Tools


manteniment_tanc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manteniment_tanc [2020/04/01 18:22]
miquel [2020]
manteniment_tanc [2021/01/06 01:00]
miquel [Table]
Line 14: Line 14:
 [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid. [[.:administracio_sermn:cm:manteniment_tanc_incidencies| Aquest enllaç]] porta al recull cronològic de les incidències relacionades amb les recàrregues del tanc de nitrogen líquid.
  
-===== 2020 =====+===== 2021 =====
  
 <WRAP info> <WRAP info>
Line 21: Line 21:
  
 ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^ ^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per  ^
-^  xx   2020-mm-dd  |  xxxx                            xxx                     |  806xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    | +^  xx   2021-mm-dd  |  xxxx                            xxx                     |  807xxxxxxx   | Eva                xxxxxx    
-^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva                Covid-19  + 
-^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva                Miquel    +===== 2020 ===== 
-^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva                Pau       + 
-^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva                Eva       +<WRAP info> 
-^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva                Segell    +Actualment es monitoritza el nivell del tanc i se sol·licita la recàrrega quan l'indicador baixa fins unes 150 unitats. Això es tradueix aproximadament amb una freqüència de recàrrega de 3 setmanes. 
-^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva                Miquel    |+</WRAP> 
 + 
 +^ Núm.  ^  Data        Quantitat \\ recarregada (kg)  ^ Nivell final\\ (mm H2O)  ^  Núm. albarà  ^  Sol·licitant(s)  ^ Rebut per   ^ 
 +^  19   | 2020-12-23  |  3322                            310                      8074151739   | Eva               | Miquel      | 
 +^  18   | 2020-11-30  |  2870                            300                      8073681312   | Eva               | Eva         | 
 +^  17   | 2020-11-06  |  2560                            290                      8073248493   | Eva               | Teo/Silvia 
 +^  16   | 2020-10-19  |  2862                            290                      8072882603   | Eva               | Miquel      | 
 +^  15   | 2020-10-02  |  2441                            260                      8072590962   | Eva               | Míriam      | 
 +^  14   | 2020-09-21  |  1780                            220                      8072362744   | Eva               | Miquel      | 
 +^  13   | 2020-08-13  |  2688                            290                      8071664300   | Miquel            | Míriam      | 
 +^  12   | 2020-07-28  |  2340                            300                      8071375380   | Eva               | Eva         | 
 +^  11   | 2020-07-10  |  2936                            300                      8071064705   | Eva               | Míriam      | 
 +^  10   | 2020-06-23  |  2680                            290                      8070728887   | Eva               | Miquel      | 
 +^  09   | 2020-06-03  |  2484                            290                      8070414134   | Eva               | Miquel      | 
 +^  08   | 2020-05-13  |  2620                            290                      8070080400   | Eva               | Miquel      | 
 +^  07   | 2020-04-22  |  2740                            290                      8069771710   | Eva               | Ausente     
 +^  06   | 2020-04-01  |  2790                            300                      8069481248   | Eva               | Covid-19    
 +^  05   | 2020-03-13  |  2698                            300                      8069181532   | Eva               | Miquel      
 +^  04   | 2020-02-28  |  2000                            250                      8068914234   | Eva               | Pau         
 +^  03   | 2020-02-12  |  2800                            300                      8068619298   | Eva               | Eva         
 +^  02   | 2020-01-29  |  2260                            250                      8068387177   | Eva               | Segell      
 +^  01   | 2020-01-13  |  2570                            ---                      8068105016   | Eva               | Miquel      |
  
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
manteniment_tanc.txt · Last modified: 2021/01/06 01:00 by miquel