User Tools

Site Tools


manteniment_lhe_anys_anteriors

Registre històric de nivells i recàrregues d'heli líquid

Instruccions del registre

  • Les recàrregues d'heli s'indiquen en negreta.
  • Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més noves estan al capdamunt de les taules i les més velles al final.
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

2019

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Nivells tanc LIN Responsable(s) Observacions
2019-12-27 68% 66% 91% 66% 75% 81% 87% de 300 a 270 Miquel i Pau
2019-12-20 71% 71% 98% 67% 75% 87% 92% de 130 a 120 Miquel
2019-12-18 –% –% 100% –% –% –% 94% —– Miquel i Eva 100L LHe
2019-12-18 72% 72% 60% 69% 75% 87% 55% de 180 a 150 Miriam
2019-12-11 75% 76% 69% 72% 75% 88% 58% de 110 a Eva
2019-12-03 78% 80% 75% 74% 75% 91% 63% —– Pau Dewar N2
2019-11-27 80% 84% 81% 76% 77% 91% 67% de 290 a 260 Eva
2019-11-20 –% 85% –% –% 82% 96% –% —– Pau i Eva 100L LHe
2019-11-20 84% 77% 88% 79% 58% 61% 70% de 170 a 130 Miriam més un Dewar N2 Pau
2019-11-13 88% 81% 94% 81% 61% 63% 74% de 290 a 260 Pau
2019-11-06 –% –% 100% –% –% –% 82% —– Pau i Eva 100L LHE
2019-11-06 91% 84% 60% 85% 64% 65% 56% de 130 a 100 Eva 360MHz al 60% per 2a setmana
2019-10-30 96% 86% 60% 88% 67% 69% 61% de 200 a 170 Miriam
2019-10-16 98% 89% 76% 96% 73% 78% 68% de 150 a 120 Eva
2019-10-09 100% 89% 82% 98% –% –% –% —– Pau i Eva 100L LHe
2019-10-09 70% 57% 69% 67% 75% 83% 72% de 220 a 190 Miriam 400WB 3a setmana a 75%
2019-10-02 73% 61% 75% 70% 75% 87% 75% han omplert el tanc durant el manteniment Pau
2019-09-25 76% 66% 82% 73% 75% 89% 79% de 200 a 170 Miriam
2019-09-18 79% 70% 88% 76% 81% 91% 82% de 290 a Eva
2019-09-11 82% 75% 95% 79% 85% 94% 83% de 180 a 150 Pau i Eva
2019-09-04 –% 80% 101% –% 91% 97% –% —– Pau i Eva 100L LHe
2019-09-04 87% 74% 60% 84% 73% 72% 84% de 290 a 230 Eva COMPTE! 600MHz ha baixat a 84, anar observant
2019-08-28 89% 79% 60% 85% 75% 76% 89% de 120 a 90 Miriam i Miquel COMPTE! 600MHz ha baixat a 89%, anar observant
2019-08-21 92% 82% 69% 87% 75% 83% 94% de 200 a 165 Eva, Miriam i Miquel COMPTE! 600MHz al 94% per 4a setmana
2019-08-14 97% 85% 75% ?% 76% 87% 94% de 290 a 260 Miquel i Miriam COMPTE! 600MHz al 94% per 3a setmana
2019-08-07 98% 86% 82% 95% 81% 91% 94% de 160 a 120 Miquel i Eva COMPTE! 500MHz a 91% i 600MHz al 94% per 2a setmana
2019-07-31 99% 88% 88% 98% 86% 91% 94% de 250 a 200 Eva
2019-07-26 100% –% –% 98% 88% –% 94% —– Pau i Eva 250L LHe del manteniment del Biospec
2019-07-24 62% 92% 94% 72% 70% 94% 74% de 170 a 140 Miriam
2019-07-17 71% 97% 100% 75% 73% 100% 78% de 280 a 230 Pau 100L LHE
2019-07-10 68% 76% 75% (*) 78% 75% 69% 81% de 130 a 100 Eva (*) Estimació, no es pot mesurar
2019-07-03 71% 80% 81% (*) 80% 76% 73% 83% de 200 a 170 Miriam (*) Mesura del 30 de Juny

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Nivells tanc LIN Responsable(s) Observacions
2019-06-26 74% 82% 85% 83% 80% 76% 85% de 270 a 240 Pau
2019-06-19 77% 85% 91% 86% 83% 79% 87% de 170 a 150 Eva
2019-06-12 80% 87% 97% 88% 86% 83% 93% de 270 a 240 Miriam
2019-06-05 83% 89% 101% 91% 94% 87% 94% de — a — Pau i Eva 100L LHE
2019-05-29 88% 60% 70% 95% 75% 91% 94% de 190 a 160 Eva COMPTE! Sensor 400wb marca més que la setmana passada ¿?, sensor 500 marca igual que la setmana passada i sensor 600 està clavat al 94%
2019-05-22 90% 63% 76% 96% 71% 91% 94% de 290 a 260 Miriam El sensor del 600 està clavat al 94%
2019-05-15 93% 68% 82% 98% 75% 93% 97% de 160 a 130 Eva
2019-05-09 100% 100% 100% de 250 a 220 Pau 100L LHE. El sensor del 600 està clavat al 94%
2019-05-08 97% 73% 88% 75% 87% 73% 94% de 250 a 220 Pau
2019-04-30 98% 78% 95% 78% 89% 77% 94% de 150 a 100 Pau
2019-04-25 99% –% 100% –% 92% –% 94% —– Pau i Eva 100L LHE
2019-04-24 81% 81% 60% 80% 72% 80% 92% de 240 a 200 Eva 360MHz al 60% per 1a setmana
2019-04-17 85% 84% 66% 84% 76% 84% 94% de 300 a 270 Pau, Miquel
2019-04-10 89% 86% 73% 86% 79% 88% 94% de 180 a 150 Eva
2019-04-03 91% 87% 79% 88% 84% 91% 94% de 280 a 250 Pau
2019-03-27 96% 92% 86% 93% 86% 92% 94% de 100 a 60 Eva
2019-03-26 –% 94% –% –% –% 94% 94% —– Pau i Eva 100L LHE
2019-03-20 98% 80% 92% 96% 88% 92% 83% de 180 a 150 Pau el 250Robot ha baixat un 20% en només dues setmanes
2019-03-13 98% 84% 99% 98% 88% 94% 86% de 260 a 230 Eva
2019-03-08 100% 100% 100% 100% 100% –% 94% —– Pau, Miquel 360L LHE. Recàrrega 600MHz
2019-03-06 66% 86% 83% 63% 59% 89% –% de 110 a 60 Pau 360MHz al 60% 2a setmana
2019-03-04 –% –% –% –% –% –% –% 30% de — a — Eva Final descàrrega del DNP. La lectura no és correcta i el dewar ja s'ha buidat
2019-03-04 –% –% –% –% –% –% –% 31% de — a — Eva Descàrrega del DNP
2019-03-01 –% –% –% –% –% –% –% 52% de — a — Eva Descàrrega del DNP
2019-02-28 –% –% –% –% –% –% –% 54% de — a — Eva Descàrrega del DNP
2019-02-27 69% 87% 90% 66% 61% 91% 94% 56% de 190 a 150 Eva Inici descàrrega del DNP
2019-02-20 72% 91% 96% 68% 65% 93% 94% 65% de 300 a 250 Pau
2019-02-13 75% 100% 100% 72% 68% 98% 94% 74% de 180 a 130 Pau 200L LHE
2019-02-06 78% 62% 60% 74% 70% 68% 69% 82% de 270 a 230 Eva 360MHz al 60% 2a setmana
2019-01-30 80% 67% 61% 76% 73% 72% 73% 90% de 110 a 70 Eva 360MHz al 60% 1a setmana
2019-01-23 83% 75% 70% 79% 77% 77% 78% 97% de 210 a 170 Pau
2019-01-18 –% –% –% –% –% –% 78% 100% —– Pau i Eva 100L LHE. Vigilar 600MHz hi havia molta pressió al obrir el tap del dewar d'heii
2019-01-16 88% 78% 77% 83% 80% 86% 76% 59% de 280 a 250 Eva
2019-01-09 91% 80% 83% 85% 83% 89% 80% 68% de 150 a 100 Pau
2019-01-02 96% 83% 90% 87% 87% 90% 81% 77% de 260 a 220 Miquel i Pau

2018

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2018-12-26 98% 89% 97% 91% 88% 94% 83% 85% de 110 a 70 Eva
2018-12-19 –% –% 100% –% 92% 98% –% –% Pau i Eva 100L LHe
2018-12-19 98% 91% 74% 94% 77% 80% 88% 93% de 250 a 210 Pau
2018-12-12 100% 93% –% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva El sensor del 250robot marca 93% però vam obervar sortit flama durant la recàrrega
2018-12-12 72% 80% 81% 96% 80% 90% 94% 70% de 150 a 110 Eva El nivell del 600MHZ es manté al 94% ¿?
2018-12-05 76% 84% 87% 98% 83% 95% 94% 78% Pau
2018-11-28 78% 84% 93% 98% 86% 98% –% –% Pau i Eva 200L LHe
2018-11-28 65% 60% 60% 24% 56% 62% 94% 86% de 100 a 60 Eva
2018-11-23 –% –% –% –% –% –% 94% Pau i Eva 100L LHe
2018-11-21 67% 65% 61% 52% 58% 62% 60% 94% de 180 a 140 Eva 360MHz al 61% per 2a setmana, 600MHz nivell estable
2018-11-14 71% 70% 61% 56% 61% 64% 49% 100% de 270 a 240 Eva
2018-11-07 73% 75% 70% 58% 64% 68% 100→78% 100% de 120 a 80 Pau, Miquel compte tap de gel al 600, s'ha perdut del 100 al 78?
2018-10-31 76% 79% 77% 62% 67% 73% 52% 56% de 190 a 150 Pau, Miquel
2018-10-24 80% 81% 83% 65% 70% 83% 57% 66% de 300 a 260 Pau
2018-10-17 82% 84% 90% 68% 73% 85% 62% 75% de 160 a 120 Pau Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-10-10 87% 88% 96% 72% 77% 91% 67% 84% de 280 a 240 Eva Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-10-04 –% 85% 100% –% –% 96% 71% 100% de 100 a 60 Pau i Eva 200L LHe
2018-10-03 90% 60% 60% 74% 80% 62% 62% 58% de 100 a 60 Pau 360MHz al 60% 4a setmana
2018-09-26 94% 65% 60% 77% 83% 64% 66% 67% de 200 a 160 Eva 360MHz al 60% 3a setmana
2018-09-19 97% 69% 60% 80% 86% 68% 71% 76% de 290 a 260 Eva 360MHz al 60% 2a setmana
2018-09-12 98% 74% 60% 84% 84% 72% 74% 84% de 100 a 60 Pau 360MHz al 60% 1a setmana
2018-09-05 100% –% –% –% 91% –% –% 92% Eva 100L LHe
2018-09-05 61% 78% 69% 86% 59% 78% 78% 62% de 180 a 140 Eva
2018-08-29 64% 82% 76% 89% 61% 85% 84% 71% de 280 a 240 Eva
2018-08-22 67% 84% 82% 92% 65% 90% 88% 80% de 110 a 80 Eva 500MHz 4 setmanes al 90%! Controlar sensor LHe
2018-08-14 70% 89% 90% 96% 68% 90% 94% 89% de 210 a 170 Miquel
2018-08-08 72% 92% 95% 98% 70% 90% 94% 96% de 300 a 260 Eva
2018-08-08 72% 92% 95% 98% 70% 90% 94% 96% de 300 a 260 Eva Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-08-01 –% 90% 100% 100% 73% 95% –% 100% Pau i Eva 200L LHe
2018-07-25 78% 67% 60% 80% 58% 62% 100% 99% de 300 a 250 Pau 360MHz al 60% 3a setmana
2018-07-18 –% –% –% –% 62% –% 100% –% Pau i Eva 100L LHe
2018-07-18 81% 72% 60% 84% 57% 65% 57% 91% de 170 a 130 Eva 360MHz 60% 2a setmana
2018-07-11 84% 76% 60% 85% 59% 69% 62% 100% Pau
2018-07-05 –% –% –% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 35L LHe, problemes per gel al dewar d'heli
2018-07-04 89% 81% 71% 88% 63% 74% 68% 60% de 110 a 70 Eva
2018-06-27 91% 84% 77% 92% 65% 85% 73% 69% de 180 a 150 Eva
2018-06-20 96% 88% 83% 96% 68% 90% 77% 78% ??? de 290 a 260 Pau, Eva
2018-06-13 98% 94% 89% 100% 71% 90% 81% 100% de 180 a 120 Pau, Eva 100 LHe
2018-06-06 98% 97% 95% 49% 74% 90% 86% 59% de 270 a 230 Eva

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2018-05-30 100% 100% 100% 53% 78% 95% 62% 68% de 150 a 110 Pau, Eva 100L He
2018-05-23 67% 73% 60% 55% 81% 66% 66% 68% de 240 a 200 Miriam 360MHz a 60% 2a setmana
2018-05-16 70% 78% 60% 58% 83% 71% 70% 77% de 150 a 110 Eva 360MHz a 60% 1a setmana
2018-05-09 73% 82% 69% 62% 87% 76% 74% 85% de 240 a 200 Pau
2018-05-02 76% 85% 76% 65% 88% 85% 78% 93% de 140 a 100 Eva
2018-04-26 –% –% –% 68% 92% 85% 83% 100% Pau, Teo i Eva 100L LHe
2018-04-25 79% 89% 82% 54% 58% 85% 83% 78% de 250 a 200 Miriam
2018-04-18 82% 96% 89% 59% 61% 90% 88% 94% de 110 a 160 Pau Compte mab el sensor del robot, marca casi igual que la setmana passada!
2018-04-11 84% 97% 94% 64% 64% 90% 92% 94% de 200 a 160 Eva Compte mab el sensor del robot, marca igual que la setmana passada!
2018-04-05 97% 101% –% 67% 94% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2018-04-04 89% 79% 71% 68% 68% 64% 53% 66% de 290 a 260 Miriam
2018-03-28 92% 81% 78% 73% 70% 68% not measured 75% de 240 a 200 Pau
2018-03-23 96% 85% 82% 76% 72% 71% 62% 81% de 240 a 200 Pau i Eva
2018-03-15 98% 88% 91% 80% 78% 78% 67% 100% de 140 a 100 Pau
2018-03-06 99% 92% 98% 86% 80% 85% 71% 100% de 250 a 230 Eva
2018-02-28 100% 100% 100% 88% –% –% 74% 100% Eva i Pau 200L LHe
2018-02-28 68% 77% 60% 49% 82% ¿? 85% 68% 71% Eva i Pau compte el 250robot i 500 no mesuren bé. 360MHz al 60% 2a setmana
2018-02-21 72% 80% 60% 52% 81% 90% 72% 81% 290 a 250 Miriam compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-14 75% 85% 61% 55% 88% 90% 77% 90% 150 a 110 Pau compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-07 –% –% –% –% 88% 90% –% –% Pau i Eva 100L LHe
2018-02-07 78% 87% 66% 57% 62% 63% 81% 97% de 280 a 240 Miriam
2018-01-31 –% 84% –% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2018-01-31 81% 52?% 74% 61% 65% 65% 87% 69% de 180 a 140 Eva
2018-01-17 84% 100?% 83% 63% 68% 69% 91% 86% de 300 a 260 Pau
2018-01-17 88% ?% 92% 65% 70% 73% 94% 94% de 180 a 140 Miriam
2018-01-10 –% 76% 100% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2018-01-10 91% 64% 69% 68% 73% 76% 56% 49% de 260 a 220 Eva
2018-01-03 96% 68% 78% 71% 78% 80% 62% 58% de 110 a 80 Pau i Miquel

2017

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-12-27 98% 71% 86% 73% 80% 85% 65% 67% de 200 a 150 Miriam i Eva
2017-12-14 100% –% 100% –% –% –% 73% 84% Pau i Eva 100L LHe
2017-12-13 64% 79% 61% 78% 87% 90% 55% 81% de 190 a 150 Miriam
2017-12-05 67% 83% 72% 81% 88% 90% 61% 91% de 80 a 280 Eva Recàrrega del tanc LN2 durant el manteniment
2017-11-29 –% –% –% –% 94% 90% –% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-11-29 69% 86% 79% 84% 70% 51% 65% 97% Pau
2017-11-23 –% –% 86% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100l LHe
2017-11-22 73% 90% 61% 87% 73% 55% 69% 65% de 260 a 240Míriam 360MHz al 61% per 2a setmana
2017-11-15 76% 94% 61% 89% 78% 59% 73% 75% de 100 a Eva 360MHz al 61% per 1a setmana
2017-10-31 82% 100% 78% 95% 83% 62% 82% 93% de 100 a 65 Miriam
2017-10-26 100% 65% 97% Pau i Eva 100L LHe
2017-10-25 84% 63% 85% 97% 87% 62% 87% 52% de 170 a 130 Miriam
2017-10-18 89% 68% 94% 98% 88% 69% 92% 61% de 270 a Eva Controlar nivell LHe 250 robot
2017-10-11 92% 100% 100% 98% 90% 73% 94% 71% de 150 a 100 Pau i Eva 160L LHe
2017-10-04 96% 70% 60% 61% 56% 76% 94% 80% de 250 a 210 Eva 360MHz al 60% 1a setmana
2017-09-28 100% Pau, Miriam 100L He
2017-09-27 98% 74% 70% 63% ?% 78% 53% 88% de 150 a 110 Miriam
2017-09-20 99% 79% 79% 65% 64% 81% 57% 98% de 250 a 210 Pau
2017-09-14 100% –% –% –% 66% –% –% 100% Pau i Miriam 100L He
2017-09-13 61% 82% 88% 67% 61% 85% 63% 50% de 170 a 130 Miriam de 170 a 130
2017-09-06 63% 87% 97% 70% 64% 87% 68% 60% de 260 a Eva
2017-09-04 –% 89% –% –% –% –% –% –% Miquel
2017-09-01 –% 100% 100% –% –% –% 72% –% Pau i Eva 300L He, recàrrega 250ROBOT
2017-08-30 66% 0% 61% 72% 67% 90% 60% 73% de 140 a 100 Pau
2017-08-23 69% 0% 61% 74% 70% 90% 64% 81% de 200 a Eva
2017-08-16 73% 0% 67% 77% 72% 90% 68% 89% de 290 a 250 Miriam
2017-08-09 76% 0% 76% 79% 76% 94% 72% 97% de 170 a 130 Miriam
2017-08-03 –% –% –% –% 79% 97% –% 100% Miquel i Eva 100L LHe
2017-08-02 78% 0% 84% 81% 72% 71% 77% 61% de 260 a Eva
2017-07-26 81% 0% 93% 84% 76% 75% 81% 70% de 120 a 80 Pau
2017-07-19 85% 100% –% –% –% 86% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-07-19 84% 50% 61% 86% 79% 78% 58% 79% de 230 a 180 Eva
2017-07-14 –% 56% –% –% –% –% –% –% Eva Control LHe robot
2017-07-13 88% 58% 61% 87% 81% 86% 62% 86% de 110 a 70 Pau
2017-07-11 –% 63% –% –% –% –% –% –% Eva
2017-07-10 –% 66% –% –% –% –% –% –% de 130 a 120 Pau i Eva El 250MHz-robot estava sec de LN2!
2017-07-05 91% 93% 67% 92% 85% 90% 67% 96% de 190 a 160 Miriam

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2017-06-28 –% 98% –% –% 88% 90% 72% 100% Teo i Eva 100L LHe
2017-06-28 95% 60% 76% 94% 62% 90% 72% 57% de 280 a 250 Miriam i Eva
2017-06-21 98% 65% 85% 97% 65% 90% 76% 67% de 160 a 120 Eva
2017-06-14 99% 69% ?? % 98% 68% 93% 80% 76% de 250 a 210 Miriam
2017-06-08 100% 75% 100% 100% 70% 96% 85% 84% de 160 a 120 Pau,Eva 200L LHe
2017-05-31 71% 73% 61% 54% 74% 62% 90% 94% de 250 a 210 Eva 360MHZ al 61% per 1a setmana
2017-05-24 –% –% 71% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-24 74% 78% 61% 56% 78% 62% 94% 61% de 90 a 50 Eva 360MHZ al 61% per 4a setmana. Nivell del tanc molt baix. Trucar a carburos!
2017-05-17 77% 82% 61% –% 81% 62% 94% 77% de 200 a 160 Pau
2017-05-10 –% –% –% –% –% 67% 100% –% Pau i Eva 100L LHe
2017-05-10 79% 86% 61% 61% 83% 77% 51% 80% de 290 a 250 Miriam
2017-05-03 82% 94% 61% 64% 87% 79% 55% 89% de 200 a 160 Pau
2017-04-26 87% 100% 61% 66% 88% 83% 60% 97% de 290 a 250 Miriam
2017-04-20 91% 100% –% –% 90% –% –% 100% Pau i Eva 100L LHe
2017-04-18 88% 78% 68% 68% 78% 86% 65% 49% de 120 a 90 Eva
2017-04-18 –% –% –% –% –% –% –% –% de 140 a 130 Eva Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11 91% 84% 75% 71% 81% 87% 69% 61% de 230 a 200 Miquel i Eva
2017-04-05 95% 90% 81% 73% 83% 90% 72% 69% de 315 a 280 Miriam
2017-03-29 97% 97% 90% 74% 86% 89% 76% 76% de 100 a 40 Pau
2017-03-22 99% 100% 94% 77% 88% 90% 80% 88% de 180 a 130 Eva
2017-03-16 100% 100% 100% –% 94% 90% –% 94% Pau i Eva 200L LHe
2017-03-15 76% 77% 61% 80% 65% 57% 86% 79% de 290 a 250 Miriam El 360MHz esta al 61% per 4a setmana
2017-03-08 78% 85% 61% 82% 68% 62% 91% 88% de 120 a Pau El 360MHz esta al 61% per 3a setmana
2017-03-01 81% 94% 61% 84% 70% 66% 94% 97% de 200 a 160 Eva El 360MHz esta al 61% per 2a setmana
2017-02-24 –% 100% –% –% –% 70% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2017-02-23 83% 49% 61% 86% 72% 63% 49% 50% de x a x Miriam
2017-02-15 89% 63% 72% 89% 78% 68% 55% 63% de 150 a Eva
2017-02-08 91% 71% 78% 92% 80% 72% 61% –% de 220 a 180 Pau
2017-02-01 96% 80% 85% 95% 83% 76% 64% 81% de 290 a 260 Eva
2017-01-25 98% 90% 91% 97% 87% 79% 68% 89% de 160 a 130 Miriam
2017-01-18 99% 99% 97% 98% 88% 84% 74% 96% de 250 a 210 Pau Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-12 100% 100% 100% 99% 91% 86% 77% 100% Eva 200L LHe
2017-01-11 67% 67% 77% 68% 59% 90% 77% 52% de 80 a 270 Eva Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-04 70% 77% 84% 71% 63% 90% 81% 61% de 140 a 100 Eva, Míriam

2016

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2016-12-28 73% 86% 90% 73% 65% 90% 87% 70% de 230 a 190 Pau, Miquel
2016-12-21 76% 97% 96% 75% 68% 94% 91% 79% de 290 a 260 Eva
2016-12-15 –% 100% 101% 78% –% 96% –% –% Pau i Eva 200L LHe
2016-12-14 79% 81% 60% 47% 71% 56% 94% 87% de 110 a xxx Pau
2016-12-07 82% 85% 60% 50% 74% 59% 96% 96% de 190 a 150 Miriam
2016-11-30 87% 61% 67% 54% 79% 63% 55% 60% de 280 a 240 Eva
2016-11-23 89% 65% 73% 56% 81% 65% 61% 69% de 160 a 120 Pau
2016-11-18 –% –% –% 57% 83% –% 64% 75% Pau i Eva Recàrrega FIELD 400WB 160L
2016-11-16 93% 69% 80% 55% 73% 68% 53% 75% de 220 a 180 Eva
2016-11-09 96% 73% 85% 56% 76% 70% 57% 87% de 290 a 270 Miriam
2016-11-04 90% 76% 91% 58% 79% 72% 63% 74% de 150 a 100 Pau
2016-10-26 98% 82% 100% 62% 83% 75% 69% ?% de 200 a 170 Miriam
2016-10-21 100% 100% 101% 64% 84% 78% 74% 100% Will, Pau i Miquel 200L He
2016-10-19 de 190 a 250 Pau
2016-10-11 66% 69% 60% 67% 70% 82% 67% 74% de 150 a 110 Miriam
2016-10-05 68% 74% 60% 69% 73% 83% 70% 74% de 220 a 190 Pau
2016-09-28 72% 79% 71% 71% 78% 83% 74% 89% de 290 a 260 Eva
2016-09-21 74% 83% 77% 73% 80% 85% 77% 97% de 150 a 120 Miriam
2016-09-14 77% 87% 86% 76% 84% 92% 80% 100% de 250 a 210 Pau i Eva 100L He
2016-09-07 80% 93% 90% 78% 87% 96% 72% 67% de 90 a – Eva Recàrrega del tanc de LN2 durant el manteniment
2016-08-31 83% 98% 96% 80% 88% 96% 75% 89% de 150 a 100 Pau
2016-08-25 –% 100% 100% –% 88% 98% –% –% Miquel i Eva En el 400wb s'ha observat “flama”, però la lectura del sensor marca 88% com a màxim
2016-08-24 88% 68% 60% 83% 48% 64% 78% 84% de ? a 200 Miquel i Miriam
2016-08-17 90% 72% 60% 83% 53% 66% 83% 92% de 290 a 260 Miquel i Miriam
2016-08-10 95% 76% 60% 84% 57% 69% 87% 100% de 120 a 80 Eva
2016-08-098 –% –% 61% –% 57% –% –% 100% Miquel i Eva 200L He
2016-08-03 98% 81% 70% 86% 57% 71% 91% 79% de 200 a 160 Eva
2016-07-21 100% 93% –% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L He
2016-07-20 67% 61% 83% 94% 67% 76% 54% 55% de 150 a 100 Eva
2016-07-13 70% 66% 89% 96% 71% 79% 58% 64% de 200 a 170 Eva
2016-07-06 73% 70% 95% 98% 75% 82% 63% 74% de 290 a 250 Eva

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2016-06-30 –% –% 100% 100% –% –% –% 79% Teo i Eva 100L LHe
2016-06-29 77% 75% 72% 50% 80% 83% 67% 76% de 190 a 150 Eva
2016-06-22 79% 79% 79% 52% 84% 83% 70% 84% de 270 a 230 Eva
2016-06-15 82% 83% 85% 54% 88% 84% 74% 95% de 135 a 90 Eva
2016-06-10 89% 86% 89% 56% 93% 86% 78% 100% de 200 a 160 Pau 160 L He
2016-06-01 90% 94% 98% 59% 74% 96% 57% 59% de 300 a 260 Eva
2016-05-27 95% 100% 100% 61% 83% 98% 62% 80% de 150 a 100 Pau i Eva100L LHe
2016-05-18 97% 58% 60% 65% 83% 86% 66% 83% de 220 a 190 Miriam
2016-05-11 98% 68% 60% 67% 88% 92% 69% 90% Pau
2016-05-06 100% –% –% –% 88% 96% –% 100% Pau i Eva200L LHe
2016-05-04 62% 68% 70% 69% 58% 56% 73% 47% de 120 a 90 Miriam
2016-04-27 65% 72% % 72% 61% 60% 76% 55% de 200 a 160 Eva
2016-04-20 68% 77% 82% 74% 66% 65% 80% 69% de 300 a 270 pau
2016-04-13 71% 81% 89% 76% –% 68% 85% 77% de 140 a 100 Miriam
2016-04-06 74% 85% 95% 78% –% 72% 89% 91% de 225 a 190 Eva
2016-03-30 77% 91% 101% 81% –% 77% 92% 100% de 300 a 260 Pau i Eva 100L He
2016-03-23 80% 96% 60% 83% –% 79% 94% 85% de 125 a 90 Miquel i Eva 360MHz al 60% per 2a setmana
2016-03-16 83% 100% 60% 84% 88% 83% 94% 94% de 210 a 170 Eva 360MHz al 60% per 1a setmana
2016-03-10 88% 100% 70% 87% 88% 84% 100% 100% de 300 a 250 Pau i Eva
2016-03-02 91% 83% 77% 89% 73% 88% 80% 67% de 110 a 80 Miriam
2016-02-23 93% 87% 83% 93% 78% 91% 84% 76% de 200 a 150 Pau
2016-02-17 98% 93% 90% 96% 82% 95% 88% 83% de 280 a 240 Miriam
2016-02-10 98% 99% 97% 98% 87% 98% 92% 92% de 200 a 150 Eva
2016-02-04 100% 100% 97% 100% 88% 98% 94% 97% Pau i Eva 200L LHe
2016-01-28 –% 100% 65% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2016-01-27 83% 63% 60% 75% 52% 84% 54% 47% 290(*) Eva El 360MHz està al 60% per 1a setmana. Han omplert el tanc durant el manteniment. (*)Nivell al acabar el manteniment
2016-01-20 88% 67% 68% 77% 55% 86% 57% 56% de 150 a 110 Miriam
2016-01-13 91% 72% 75% 79% 60% 88% 62% 70% de 230 a 200 Eva
2016-01-05 95% 77% 82% 81% 64% 91% 66% 79% Miquel i EvaHan omplert el tanc de LN2 durant la recàrrega dels imants. Al final del manteniment el nivell era 280

2015

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2015-12-29 98% 82% 89% 84% 68% 96% 69% 87% 230 a 195 Pau i Miriam
2015-12-22 89% 86% 95% 85% 72% 97% 73% 95% 130 a 100 Pau
2015-12-17 98% 91% 101% –% 76% 98% –% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-12-16 89% 74% 68% 87% 70% 56% 76% 47% 210 a 170 Eva
2015-12-09 92% 79% 74% 92% 75% 61% 79% 56% 280 a 240 Miriam
2015-12-02 96% 83% 81% 94% 80% 66% 84% 63% 120 a 70 Pau
2015-11-25 98% ¿? 86% 87% 96% 83% 69% 88% 74% 200 a 160 Eva el 250MHz auto marca 98% quant la setmana passada marcava 90% ¿?
2015-11-19 90% 92% 93% 98% 88% 73% 91% 82% 280 a 240 Miriam
2015-11-12 100% 97% 100% 98% 88% 77% –% 100% Pau i Eva
2015-11-04 70% 90% 95% 80% 78% 78% 94% 67% 160 a 120 Eva
2015-10-29 –% 94% 100% –% –% –% 100% 74% Pau i Eva200L LHe
2015-10-21 76% 62% 60% 83% 83% 84% 55% 76% 140 a 80 Pau
2015-10-14 79% 66% 60% 84% 87% 85% 59% 81% 190 a 160 Eva
2015-10-07 82% 70% 60% 85% 88% 86% 63% 88% 280 a 250 Miriam
2015-10-30 85% 75% 67% 90% 90% 89% 67% 100% 190 a 150 Pau, Eva 200 L He
2015-09-23 89% 79% 74% 92% 58% 63% 55% 67% 220 a 180 Eva
2015-09-16 92% 82% 80% 94% 61% 67% 58% 76% 300 a 270 Miriam
2015-09-14 92% 83% 82% 96% 62% 68% 60% 78% 180 a 130 Pau
2015-09-02 98% 92% 93% 98% 67% 75% 66% 95% 230 a 190 Eva
2015-08-26 100% 96% 100% 98% –% 79% –% 100% Miquel i Eva 200L LHe
2015-08-26 61% 59% 74% 67% 72% 70% 70% 70% 300 a 250 Eva
2015-08-19 64% 63% 80% 69% 74% 72% 73% 80% 140 a 80 Miriam
2015-08-12 67% 67% 87% 71% 79% 75% 77% 88% 220 a 170 Miriam
2015-08-05 70% 71% 94% 74% 81% 77% 80% 96% 300 a 250 Eva
2015-07-29 –% 100% 100% –% 84% –% –% 100% Pau i Eva 160L LHe
2015-07-29 73% 58% 60% 76% 57% 80% 85% 70% 140 a 90 Miriam
2015-07-15 79% 66% 60% 82% 63% 86% 93% 89% 290 a 250 Eva
2015-07-09 82% 70% 61% 82% 66% 87% 94% 98% 180 a 130 Pau
2015-07-02 –% –% –% –% –% 94% 94% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-07-01 85% 74% 71% 83% 68% 57% 66 % 62% 190 a 150 Eva

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP N2tanc Responsable(s) Observacions
2015-06-30 –% –% –% –% –% –% – % –% 220 a 200 Eva Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat
2015-06-26 89% 77% 76% 83% 70% 59% 69 % 68% 300 a 240 Pau
2015-06-17 92% 82% 83% 91% 73% 63% 72 % 78% 170 a 130 Miriam
2015-06-10 96% 86% 90% 94% 78% 66% 77 % 87% 230 a 190 Eva
2015-06-03 % % 97% 98% 80% 68% 80 % 95% 300 a 260 Pau
2015-05-29 100% 100% 100% 100% 82% –% –% 100% Miquel, Eva 200L LHe
2015-05-27 67% 67% 68% 67% 67% 71% 85% 61% 140 a 100 Pau
2015-05-20 70% 71% 75% 71% 70% 74% 89% 70% ? Pau
2015-05-13 73% 75% 82% 74% 72% 76% 92% 78% 90 a 260 Miriam han omplert tanc durant manteniment
2015-05-06 76% 79% 88% 76% 76% 79% 94% 86% 180 a 125 Miriam
2015-04-29 79% 83% 95% 79% 79% 82% 94% 95% 248 a 205 Miriam
2015-04-22 –% 100% 100% –% 82% –% 100% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-04-22 82% 66% 67% 83% 73% 87% 58% 72% Eva
2015-04-15 85% 70% 73% 84% 77% 90% 62% 85% Eva
2015-04-08 89% 74% 80% 86% 80% 95% 66% 93% Eva
2015-04-01 92% 78% 86% 91% 82% 98% 69% 100% Miriam
2015-03-25 95% 84% 94% 96% 84% 100% 73% 100% Pau 100L He
2015-03-18 98% 86% 97% 98% 74% 62% 76% 93% Eva
2015-03-11 100% 100% 100% 100% 78% 67% 80% 100% Pau i Eva 200L LHe
2015-03-11 57% 55% 77% 52% 78% 67% 80% 64% Miriam
2015-03-04 61% 60% 82% 55% 81% 70% 85% 65% Pau
2015-02-25 63% 64% 87% 58% 84% 74% 89% 83% Eva
2015-02-18 67% 68% 92% 62% 88% 78% 92% 91% Miriam
2015-02-11 70% 72% 96% 64% 88% 83% 94% 97% Pau
2015-02-06 –% –% 100% –% 88% 89% –% 100% Pau i Eva 200L LHe, + recàrrega 400WB
2015-02-04 72% 76% 60% 67% 48% 68% 94% 82% Eva
2015-01-28 –% –% –% –% –% –% 100% –% Pau 100L He
2015-01-28 76% 81% 60% 70% 51% 71 50% 91% Miriam
2015-01-22 78% 84% 60% 73% 53% 73% 54% 100% Pau 100L He
2015-01-14 82% 57% 66% 76% 56% 76% 58% 70% Eva
2015-01-07 85% 62% 71% 79% 59% 79% 62% 78% Miriam

2014

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2014-12-31 89% 66% 76% 83% 62% 82% 67% 86% Eva i Miquel
2014-12-24 92% 70% 80% 84% 65% 85% 69% 94% Eva i Miriam
2014-12-17 96% 73% 85% 85% 68% 89% 73% 100% Pau
2014-12-11 99% –% 89% 90% 70% 93% 76% 100% Pau i Eva 100LHe
2014-12-10 63% 78% 83% 90% 70% 93% 76% 50% Eva
2014-12-03 66% 81% 87% 93% 73% 95% 80% 65% Pau
2014-11-26 69% 85% 92% 96% 77% 97% 85% 84% Eva
2014-11-14 –% –% 101% 98% 81% 98% –% 100% Pau, Eva 200L He
2014-11-12 78% 94% 86% 58% 53% 59% 92% 72% Eva
2014-11-05 80% 99% 91% 61% 55% 63% 94% 81% Pau
2014-10-29 84% 100% 96% 64% 58% 66% 94% 90% Eva
2014-10-23 88% 100% 100% 67% 61% 68% 100% 100% Pau, Eva 200L He
2014-10-15 91% 62% 60% 67% 64% 71% 63% 87% Eva
2014-10-08 95% 66% 68% 70% 67% 73% 66% 95% Eva
2014-10-01 98% 70% 73% 72% 69% 76% 70% 100% Pau
2014-09-25 99% –% –% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L He
2014-09-23 61% 73% 79% 74% 72% 79% 74% 74% Eva
2014-09-17 63% 76% 83% 75% 75% 81% 77% 90% Pau 100L He
2014-09-10 67% 80% 66% 77% 57% 85% 80% 97% Eva
2014-09-04 –% 83% –% –% –% –% –% 100% Pau, Miquel
2014-09-03 70% 60% 70% 79% 60% 89% 86% 59% Miquel, Pau
2014-08-27 73% 67% 76% 81% 64% 92% 90% 69% Miquel
2014-08-20 76% 72% 80% 83% 66% 95% 92% 78% Eva
2014-08-13 78% 78% 85% 84% 69% 97% 94% 86% Eva
2014-08-05 81% 84% 90% 85% 72% 98% 94% 94% Eva
2014-08-01 –% 89% –% –% 74% 98% 94% 100% Pau, Eva 100L He
2014-07-30 84% 71% 94% 89% 76% 75% 81% 100% Eva
2014-07-25 –% –% 100% –% –% –% –% 100% Pau, Eva100L He
2014-07-23 89% 79% 77% 91% 79% 77% 86% 56% Eva
2014-07-16 91% 83% 82% 94% 82% 80% 90% 64% Pau
2014-07-09 96% 87% 87% 96% 84% 84% 93% 80% Eva
2014-07-02 98% 92% 91% 98% 88% 88% 94% 89% Eva

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2014-06-20 100% 100% 100% 100% 100% –% 100% 100% Pau i Eva200L heli, sobres de la càrrega del 360MHz
2014-06-18 62% 68% –% 54% 61% 94% 89% 51% Eva
2014-06-11 65% 72% –% 56% 64% 96% 92% 60% Eva
2014-06-04 67% 76% –% 57% 67% 98% 94% 69% Eva
2014-05-28 70% 80% –% 60% 69% 98% 97% 77% Pau, Miquel 100L He
2014-05-22 –% –% –% –% –% –% 97% Pau, Miquel100L He
2014-05-14 61% 89% –% 53% 76% 56% 54% 94% Miriam
2014-05-08 –% 100% –% 55% –% –% –% 100% Pau i Miquel100L He
2014-05-07 64% 51% –% 52% 79% 60% 57% 61% Pau
2014-04-30 67% 57% –% 54% 81% 65% 62% 70% Miriam
2014-04-23 70% 61% –% 56% 84% 69% 66% 78% Pau
2014-04-16 73% 64% –% 57% 88% 73% 69% 86% Miquel i Miriam
2014-04-04 –% –% –% 62% 88% –% –% 100% Pau i Eva100L He
2014-04-02 79% 72% –% 59% 57% 82% 76% 78% Eva
2014-03-28 81% 75% –% 61% 59% 84% 78% 84% Miriam
2014-03-19 –% –% –% –% –% 91% –% 100% Miquel, Eva100L He
2014-03-19 85% 80% –% 64% 63% 56% 85% 66% Miriam, Eva
2014-03-12 89% 84% –% 66% 66% 60% 88% 76% Eva
2014-03-06 –% –% –% –% –% –% 91% –% Pau i Eva100L He
2014-03-05 92% 89% –% 67% 69% 64% 56% 84% Miriam
2014-02-26 96% 93% –% 69% 71% 68% 60% 92% Pau
2014-02-19 98% 98% –% 71% 74% 72% 64% 100% Eva
2014-02-13 100% 100% –% 73% 78% 78% 67% 100% Pau i Eva100L He
2014-02-12 75% 65% –% 73% 78% 63% 67% 76% Miriam
2014-02-05 78% 68% –% 74% 81% 66% 71% 84% Pau
2014-01-29 81% 72% –% 76% 83% 70% 74% 92% Eva
2014-01-23 –% –% –% –% 87% –% –% 100% Pau, Eva 100L He
2014-01-22 84% 76% –% 78% 74% 74% 78% 53% Miriam
2014-01-15 89% 80% –% 80% 78% 78% 82% 70% Pau
2014-01-08 92% 84% –% 82% 81% 83% 86% 79% Eva

2013

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2013-12-31 97% 90% 57% 83% 84% 89% 91% 88% Miquel, Eva COMPTE! El 360 no té camp!!!
2013-12-24 98% 94% 60% 84% 88% 93% 94% 96% Miriam COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!! 3a setmana
2013-12-18 –% –% 60% –% –% –% 94% 100% Pau i Eva 100L LHe.COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!!
2013-12-18 99% 99% 60% 85% 88% 97% 62% 93% Eva COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!! 2a setmana
2013-12-13 100% 100% 60% –% 88% 98% 65% 100% Pau, Eva 200L LHe. COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!!
2013-12-12 75% 80% –% 87% 51% 53% 62% 82% Pau
2013-12-05 –% –% –% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHe
2013-12-04 78% 84% 15% 91% 54% 57% 66% 61% Miriam
2013-11-27 81% 90% 33% 93% 56% 61% 70% 70% Eva
2013-11-20 84% 93% 49% 95% 59% 66% 75% 82% Pau
2013-11-13 89% 98% 67% 98% 62% 70% 77% 90% Míriam
2013-10-31 95% 100% 100% 100% 68% 77% 84% 100% pau 200L He
2013-10-23 98% 62% 72% 58% 66% 82% 88% 71% Míriam
2013-10-16 99% 66% 90% 61% 68% 87% 92% 80% Eva
2013-10-11 100% –% 100% –% 71% –% –% –% Pau, Eva 100L He
2013-10-09 49% 69% 60% 62% 59% 90% 94% 93% Pau COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-10-04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. –% 100% 100% Pau, Eva 200L He
2013-10-02 55% 73% 60% 64% 62% 94% 50% 72% Miriam COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-09-26 –% 77% –% –% –% 100% –% 82% Pau, Eva 120L He
2013-09-25 58% 57% 60% 65% 66% 48% 54% 58% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-09-18 61% 61% 67% 67% 68% 52% 57% 66% Pau
2013-09-10 65% 67% 78% 70% 71% 56% 62% 78% Eva
2013-09-04 67% 70% 86% 71% 73% 60% 65% 95% Miriam
2013-08-28 70% 74% 97% 73% 78% 65% 68% 100% Pau, Miquel
2013-08-23 –% –% 100% –% –% 69% –% 100% Miquel, Miriam
2013-08-21 73% 78% 66% 74% 80% 69% 72% 79% Miquel, Miriam
2013-08-14 76% 82% 76% 76% 82% 71% 76% 87% Miquel, Miriam
2013-08-07 79% 86% 86% 78% 86% 74% 79% 95% Eva
2013-08-01 82% 91% 94% 79% 88% 76% 84% 100% Eva
2013-07-26 –% –% 100% –% 94% –% –% 100% Pau i Eva 100L He
2013-07-24 85% 96% 60% 81% 73% 79% 88% 96% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana. El sensor de LHE del robot marca més que la setmana passada?
2013-07-17 89% 95% 70% 83% 76% 82% 91% 100% Pau
2013-07-12 –% 100% –% –% –% –% 93% 100% Pau, Eva 100L He
2013-07-10 92% 51% 80% 83% 80% 86% 76% 93% Miriam El valor del 250robot és una estimació
2013-07-04 –% –% 88% –% –% –% –% 100% Teo, Eva 100L He
2013-07-03 96% 56% 60% 84% 82% 89% 80% 62% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2013-06-26 98% 61% 60% 85% 86% 93% 85% 78% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-06-19 99% 64% 60% 87% 88% 95% 88% 94% Miriam COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-06-14 100% 68% 72% 91% 88% 97% 92% 100% Pau, Eva 100L He
2013-06-05 59% 73% 83% 93% 69% 98% 94% 100% Eva
2013-05-31 –% –% 90% –% –% 100% –% 100% Pau i Eva1/2 200L He
2013-05-29 62% 76% 60% 95% 71% 57% 94% 67% Míriam COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-05-09 68% 84% 60% 98% 78% 63% 52% 48% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-05-09 –% –% –% 98% –% –% –% 68% Pau, Eva1/2 100L He
2013-05-08 71% 90% 70% 58% 81% 66% 55% 53% Míriam
2013-05-02 74% 94% 76% 59% 83% 68% 58% 68% Pau
2013-04-24 77% 100% 84% 62% 87% 71% 63% 89% Eva
2013-04-19 –% –% –% –% –% –% –% 94% Pau i Miquel 1/2 100L He
2013-04-17 80% 100% 90% 64% 90% 73% 67% 82% Míriam
2013-04-11 –% 100% –% –% 93% –% –% 88% Pau i Eva 100L He
2013-04-10 83% 68% 96% 65% 55% 76% 70% 84% Pau
2013-04-05 –% –% 100% –% –% –% –% 90% Pau, Eva 100L He
2013-04-03 87% 72% 60% 67% 58% 78% 74% 66% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-03-27 90% 76% 60% 69% 60% 81% 77% 75% Míriam COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-03-21 93% 79% 60% 70% 63% 85% 80% 83% Pau COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-03-13 97% 84% 71% 73% 66% 86% 86% 96% Eva
2013-03-07 100% –% –% –% –% –% –% 100% Pau i Eva 100L He
2013-03-06 57% 89% 77% 74% 70% 86% 89% 62% Míriam
2013-02-27 60% 94% 84% –% 73% 86% 93% 76% Pau
2013-02-20 63% 99% 90% 78% 76% 87% 94% 86% Eva
2013-02-13 66% 100% 97% 79% 80% 91% 94% 100% Míriam
2013-02-06 69% 100% 100% 81% 82% 86% 100% 100% Eva, Pau 200L He
2013-02-01 –% –% 87% –% –% 68% –% –% Eva, Pau 100L He
2013-01-30 73% 61% 60% 83% 65% 48% 73% 82% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 4a setmana
2013-01-25 –% –% –% –% –% –% –% 88% Eva, Pau 60L He
2013-01-23 75% 64% 60% 84% 67% 52% 76% 54% Míriam COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-01-16 79% 69% 60% 85% 70% 55% 82% 65% Pau COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-01-09 82% 73% 60% 87% 73% 58% 85% 77% Eva COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-01-02 84% 77% 70% 90% 77% 63% 88% 85% Miquel, Míriam Bon Any Nou :-D :-D

2012

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2012-12-26 89% 81% 77% 93% 80% 66% 92% 98% Pau, Silvia Bon nadal!
2012-12-20 91% 84% 82% 95% 82% 69% 94% 100% Pau 60L He
2012-12-05 98% 94% 96% 98% 88% 77% 100% 96% Miriam
2012-11-26 100% –% 100% 100% 88% –% 100% 100% Pau, Eva120L+120L, recàrrega de camp 400WB LHe
2012-11-21 63% 100% 70% 56% 87% 89% 93% 97% Eva
2012-11-16 –% 100% 75% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHe
2012-11-13 67% 57% 60% 58% 88% 92% 94% 73% Miriam
2012-11-08 –% –% –% –% 89% –% –% 78% Pau, Eva 100L LHe
2012-11-07 70% 60% 65% 60% 49% 95% 97% 63% Pau
2012-10-31 72% 64% 72% 62% 52% 97% 100% 72% Eva
2012-10-25 –% –% –% –% –% –% 100% –% Pau,Eva 100L LHe
2012-10-24 76% 68% 79% 64% 55% 98% 57% 80% Miriam
2012-10-18 –% –% –% –% –% 100% –% 87% Pau, Eva 100L LHe
2012-10-18 78% 71% 84% 65% 58% 54% 61% 59% Pau
2012-10-10 81% 76% 92% 67% 61% 57% 63% 70% Pau
2012-10-03 84% 80% 97% 69% 64% 60% 68% 84% Miriam
2012-09-28 –% –% 100% –% –% –% –% 88% Pau, Eva 100L LHe
2012-09-26 88% 83% 60% 71% 67% 63% 72% 65% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-09-19 91% 89% 60% 73% 69% 66% 75% 80% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-09-13 –% –% –% –% –% –% 78% –% Pau, Eva 60L LHe
2012-09-12 96% 93% 60% 74% 72% 69% 62% 88% Miriam COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-09-05 98% 98% 65% 76% 75% 71% 67% 95% Eva
2012-08-29 99% 100% 72% 78% 79% 74% 70% 100% Pau
2012-08-22 100% 100% –% 80% –% –% –% 100% Miriam, Eva 100L LHe
2012-08-22 75% 70% 79% 67% 81% 76% 73% 78% Eva
2012-08-14 78% 75% 86% 69% 84% 79% 77% 89% Miquel, Miriam Missatge d'error lectura nivell He 600: reiniciat consola i ajustat connector del sensor He (fluix)
2012-08-08 81% 78% 92% 71% 88% 82% 80% 97% Eva
2012-08-01 83% 82% 97% 72% 88% 85% 85% 100% Eva
2012-07-27 –% 85% 100% –% 100% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHe
2012-07-25 88% 85% 60% 74% 72% 89% 89% 95% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-07-20 –% –% –% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 60L LHe
2012-07-18 91% 91% 60% 76% 75% 92% 92% 85% Miriam COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-07-11 95% 97% 60% 77% 79% 94% 94% 100% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-07-06 97% 100% 67% 78% 80% 96% 94% 100% Pau, Eva 100L LHe

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2012-06-27 98% 56% 70% 81% 84% 98% 100% 80% Eva
2012-06-21 100% 61% 76% 83% 87% 100% 100% 88% Pau, Eva 200L LHe
2012-06-20 61% 61% 76% 83% 65% 58% 53% 88% Pau
2012-06-13 64% 66% 83% 83% 68% 62% 57% 100% Eva
2012-06-06 66% 70% 89% 84% 70% 65% 61% 100% Pau 100L LHe
2012-05-30 70% 76% 60% 85% 73% 69% 65% 77% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-05-16 76% 85% 69% 91% 80% 75% 73% 93% Eva
2012-05-09 78% 91% 75% 93% 82% 78% 76% 100% Pau,Eva 100L LHe
2012-05-02 66% 97% 82% 96% 85% 82% 75% 72% Eva
2012-04-25 69% 100% 88% 96% 88% 89% 78% 79% Pau, Eva 100L LHe
2012-04-19 –% –% –% –% 88% –% 82% –% Pau, Eva 100L LHe
2012-04-18 72% 53% 95% 98% 51% 52% 49% 88% Eva
2012-04-11 –% –% 100% 100% –% –% –% –% Pau, Eva 100L LHe
2012-04-11 75% 59% 60% 49% 54% 54% 54% 100% Pau COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-04-04 –% –% –% –% –% –% 57% 100% Pau, Eva 100L LHe
2012-04-04 78% 64% 60% 51% 57% 57% 50% 54% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-03-28 81% 70% 60% 53% 60% 59% 54% 63% Miriam
2012-03-21 84% –% 67% 54% 63% 63% 58% 75% Eva
2012-03-14 80% 88% 74% 56% 66% 65% 62% 85% Pau
2012-03-07 91% 84% 81% 58% 69% 68% 65% 97% Miriam
2012-03-02 93% 89% 85% 59% 70% 70% 68% 100% Pau, Eva 100L LHe
2012-02-22 98% 97% 94% 62% 74% 73% 56% 70% Eva
2012-02-15 98% 100% 98% 64% 78% 75% 60% 82% Miriam
2012-02-09 100% 100% 100% –% –% –% –% –% Pau, Eva 100L LHe
2012-02-08 61% 41% 60% 67% 81% 78% 63% 91% Pau COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-02-01 65% 46% 60% 69% 83% 80% 67% 100% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-01-26 –% –% 66% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHe
2012-01-25 68% 51% 60% 70% 87% 84% 71% 54% Miriam COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-01-18 72% 58% 60% 72% 88% 88% 74% 62% Pau COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-01-12 –% –% –% –% 100% –% –% 73% Pau, Eva 100L LHe
2012-01-11 75% 63% 60% 74% 48% 90% 78% 47% Eva COMPTE! nivel 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-01-04 77% 68% 69% 76% 52% 94% 81% 56% Miquel, Eva

2011

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2011-12-28 80% 73% 74% 77% 54% 97% 86% 65% Miquel, Míriam
2011-12-21 83% 80% 79% 79% 57% 98% 90% 75% Pau
2011-12-14 –% –% –% –% –% 100% –% 86% Eva 100L LHE
2011-12-14 87% 83% 83% 81% 60% 47% 93% 58% Eva
2011-11-30 95% 94% 93% 84% 66% 52% 94% 81% Eva
2011-11-25 97% 98% 97% 84% 68% 54% 100% 89% Pau
2011-11-18 –% 100% 100% –% –% –% –% 97% Miquel,Eva
2011-11-17 –% –% –% –% –% –% 100% –% Miquel,Eva
2011-11-16 98% 50% 74% 85% 71% 57% 47% 81% Eva
2011-11-04 100% –% –% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-11-02 43% 61% 84% 92% 78% 63% 55% 68% Eva
2011-10-26 46% 66% 89% 94% 81% 65% 58% 76% Míriam
2011-10-10 54% 76% 99% 98% 88% 71% 67% 95% Eva Dimarts!
2011-10-06 –% –% 100% –% –% –% –% 100% Teo i Josep, 100L He 100L LHE
2011-10-05 56% 79% 60% 98% 88% 73% 70% 60% Míriam 3a setmana que el 360 està a 60%, estimat50%
2011-09-30 58% 82% 60% 98% 90% 75% 72% 66% Míriam 2a setmana que el 360 està a 60%
2011-09-29 –% –% –% 100% 100% –% –% 67% Pau, 100L He 100L LHE
2011-09-21 62% 89% 60% 53% 52% 78% 77% 75% Pau
2011-09-14 65% 93% 69% 55% 55% 81% 80% 89% Eva
2011-09-09 –% –% –% –% –% –% 84% 97% Pau, Miquel 2x60L He. Un dels dewars tenia un tap de gel i part del contingut de LHE s'ha evaporat en desfer-lo.
2011-09-07 67% 96% 72% 56% 56% 83% 53% 65% Míriam Els nivells corresponen al dia 2011-09-09
2011-08-31 71% 100% 79% 58% 60% 89% 58% 76% Pau
2011-08-24 –% 100% –% –% –% –% –% 100% Miquel, Eva 100L LHE
2011-08-24 74% 63% 83% 61% 63% 92% 63% 52% Eva
2011-08-17 77% 67% 88% 63% 66% 94% 66% 65% Míriam
2011-08-10 80% 71% 93% 65% 69% 97% 70% 74% Pau
2011-08-03 82% 76% 97% 66% 71% 99% 73% 83% Eva
2011-07-29 –% –% 100% –% –% 100% –% 93% Pau, Eva 2x60L He
2011-07-27 86% 79% 60% 68% 74% 55% 77% 80% Pau
2011-07-20 89% 84% 66% 70% 78% 58% 80% 96% Míriam
2011-07-15 –% –% –% –% –% 63% –% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-07-13 92% 89% 71% 71% 81% 55% 85% 54% Eva
2011-07-06 96% 93% ¿?% 73% 84% 58% 89% 68% Pau no he pogut fer la laectura del 360 (avaria bsms)

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2011-06-29 98% 99% 81% 75% 87% 60% 93% 76% Eva
2011-06-22 99% 100% 86% 76% 88% 64% 94% ??% Pau No he pogut fer la lectura del DNP perque estave fent una neteja
2011-06-16 100% 100% –% –% 100% –% –% 97% Pau, Miriam 100L + 100L Heli
2011-06-15 52% 45% 91% 78% 52% 67% 94% 52% Miriam
2011-06-08 55% 49% 96% 79% 55% 69% 100% 64% Eva
2011-06-02 –% –% 98% –% –% –% 100% 76% Pau, Josep 100L + 60L Heli
2011-06-01 58% 54% 60% 81% 57% 72% 51% 68% Pau COMPTE! nivell del 360 al 60%, 3a setmana
2011-05-25 ?% 61% 60% 83% 60% 75% 54% 82% Miriam COMPTE! nivell del 360 al 60%, 2a setmana
2011-05-18 64% 64% 60% 84% 64% 77% 58% 94% Eva COMPTE! nivell del 360 al 60%, 1a setmana
2011-05-11 67% 69% 68% 84% 66% 79% 62% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-05-04 70% 73% 60% 86% 69% 82% 66% 73% Miriam
2011-04-27 72% 77% 60% 88% 72% 85% 70% 82% Eva
2011-04-20 76% 81% 66% 92% 74% 89% 73% 100% Pau
2011-04-13 –% –% 67% –% –% –% –% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-04-13 78% 85% 60% 94% 78% 93% 76% 58% Miriam
2011-04-06 81% 91% 66% 96% 81% 95% 80% 71% Eva
2011-03-30 84% 99% 68% 98% 83% 97% 85% 100% Pau
2011-03-30 –% –% –% –% –% –% –% 100% Eva, Miquel 100L LHE per salvar d'un quench el DNP (tècnic d'Oxford Inst.)
2011-03-30 –% –% –% –% –% –% –% 13% Eva, Miquel Consum disparat del DNP per error del tècnic d'Oxford Inst.
2011-03-23 89% 100% 74% 98% 88% 99% 89% 92% Eva
2011-03-17 –% –% –% –% 91% –% –% 100% Miquel, Eva 100L LHE
2011-03-16 –% –% –% 100% –% 100% 91% 81% Pau, Eva 100L LHE
2011-03-16 91% 100% 79% 54% 69% 61% 47% 66% Míriam 250robot refredat i amb camp
2011-03-14 100% Òscar-Bruker 50L LHE
2011-03-10 100% Nicola-Bruker 150L LHE
2011-03-09 96% 0% 85% 56% 72% 65% 50% 84% Pau 250robot escalfat. Solucionant avaria
2011-03-02 98% 0% 91% 58% 74% 67% 54% 100% Miriam 250robot escalfat. Solucionant avaria
2011-02-23 100% 70% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-02-23 99% 97% 96% 60% 78% 54% 57% 31% Eva Control del 250robot
2011-02-16 100% 100% 100% 62% 80% 56% 62% 53% Miriam Control del 250robot
2011-02-15 100% 100% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-02-14 82% Miquel Recàrrega de camp del 400wb
2011-02-11 97% 66% Pau, Eva 100L LHE
2011-02-09 57% 60% 60% 64% 48% 58% 47% 70% Pau Control del 250robot
2011-02-02 60% 65% 65% 66% 51% 62% 50% 86% Eva Control del 250robot
2011-01-20 63% 70% 68% 67% 54% 65% 53% 98% Miriam Control del 250robot
2011-01-20 67% 100% Pau, Eva 100L LHE
2011-01-20 66% 74% 71% 69% 57% 50% 56% 39% Pau Control del 250robot
2011-01-12 69% 80% 78% 72% 60% 53% 62% 72% Eva Control del 250robot
2011-01-07 71% 83% 82% 73% 63% 54% 64% –% Pau Control del 250robot
2011-01-03 73% 86% 86% 74% 65% 56% 66% 92% Míriam, Miquel Control del 250robot

2010

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 DNP Responsable(s) Observacions
2010-12-29 –% –% –% –% –% –% 70% 100% Miquel, Eva 100L He
2010-12-29 75% 90% 90% 75% 67% 58% 50% 62% Miquel, Eva Control del 250robot
2010-12-22 77% 93% 94% 76% 70% 60% 54% 73% Pau Control del 250robot
2010-12-16 100% 100% 79% 73% 100% Pau, Eva 200L He
2010-12-15 80% 60% 65% 53% 45% ?% 57% 33% Miriam Control del 250robot
2010-12-09 84% 64% 63% 54% 48% 66% 61% 55% Pau Control del 250robot
2010-12-01 87% 71% 73% 56% 52% 69% 65% 70% Eva Control del 250robot
2010-11-29 –% 73% –% –% –% –% –% –% Pau Control del 250robot
2010-11-24 90% 78% 79% 57% 55% 72% 69% 93% Pau Control del 250robot
2010-11-23 –% 80% –% –% –% –% –% –% Pau Control del 250robot. Avui tornava a haver-hi gel a la torre (no gaire, pero suficient per fer un minitap)…
2010-11-22 –% 81% –% –% –% –% –% –% Pau, Eva El 250robot gasta el triple que de costum! hi havia una mica de gel a la torre d'heli, a veure si al treure'l s'estabilitza el consum als nievlls habituals
2010-11-17 –% –% –% 59% –% –% –% 100% Pau 100L He
2010-11-17 94% 91% 85% 49% 58% 74% 72% 36% Pau
2010-11-10 97% 98% 91% 51% 61% 76% 75% 58% Eva
2010-11-05 –% –% –% –% –% –% –% 69% Pau, Eva S'ha perdut la meitat del dewar d'He. Hem omplert aproximadament amb 32L el DNP
2010-11-03 99% 100% 96% 53% 65% 79% 79% 36% Miriam, Eva
2010-10-27 100% 100% 100% 55% 68% 83% 84% 48% pau, sergi 100L He pel 360 i 250s
2010-10-20 59% 57% 60% 52% 71% 85% 88% 62% Paunivell estimat 360: 50%
2010-10-13 62% 60% 60% 53% 74% 89% 91% 73% Miriam nivell estimat 360: 55%
2010-10-06 65% 64% 60% 55% 79% 93% 94% 85%
2010-09-28 69% 69% 70% 57% 82% 95% 94% 100% Miriam
2010-09-23 –% –% 74% –% –% –% –% 100% 100L He pel DNP
2010-09-22 71% 72% 60% 59% 85% 98% 100% 28% Pau nivell estimat del 360: 50%
2010-09-15 74% 76% 60% 61% 90% 99% 100% 54% Míriam nivell estimat del 360: 55%
2010-09-09 –% –% –% 63% 100% 100% –% –% Pau, Sergi 100L He
2010-09-08 77% 79% 60% 59% 57% 47% 100% 76% Pau
2010-09-02 –% –% –% –% –% –% 100% –% Pau, Teo 100L He
2010-09-01 81% 83% 68% 64% 60% 51% 52% 88% Miquel, Miriam
2010-08-25 –% –% 73% –% –% –% –% 100% Miriam, Teo, Sergi, Miquel 100L He
2010-08-25 83% 86% 60% 64% 64% 53% 55% 33% Miquel, Miriam nivell estimat del 360: 40%
2010-08-18 87% 91% 60% 65% 67% 55% 58% 45% Miquel, Miriam nivell estimat del 360: 45%
2010-08-11 90% 95% 60% 67% 70% 58% 63% 59% Miquel, Miriam nivell estimat del 360: 50%
2010-08-04 94% 100% 60% 69% 71% 64% 67% 71% Miquel nivell estimat del 360: 55%
2010-07-28 97% 100% 60% 70% 78% 65% 70% 83% Pau, Miquel, Eva, Sergi
2010-07-22 –% 100% –% –% 80% –% 74% –% Pau, Teo, Miriam, Sergi 120L He (2 dewars de 60L)
2010-07-21 98% 52% 69% 72% 56% 67% 54% 94% Eva, Miriam
2010-07-14 99% 59% 74% 73% 59% 69% 58% 100% Pau s'ha omplert l'auto i un pèl el robot amb les sobres del DNP
2010-07-08 53% 62% 79% 75% 63% 72% 62% —% Miriam
2010-07-02 55% 66% 83% 76% 65% 74% 65% —% Pau
2010-06-30 –% –% –% –% –% –% –% 100% Pau 300L He

1er semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2010-06-23 59% 70% 89% 78% 69% 77% 69% Míriam nivell estimat del 360: 89%, hi ha problemes de connexió amb la BSMS
2010-06-16 61% 74% 94% 80% 72% 79% 73% Pau
2010-06-09 64% 78% 100% 83% 76% 82% 77% Miquel
2010-06-03/04 –% –% 100% –% –% –% –% Pau, Miquel 100L He
2010-06-02 67% 82% 61% 83% 80% 85% 62% Míriam nivell estimat del 360: 35%
2010-05-26 70% 86% 61% 84% 82% 89% 65% Pau nivell estimat del 360: 40%
2010-05-19 73% 90% 61% 85% 87% 93% 69% Miriam nivell estimat del 360: 45%
2010-05-12 76% 94% 61% 87% 91% 95% 72% Pau nivell estimat del 360: 50%
2010-05-05 100% 91% 100% Pau, Sergi 100L He
2010-05-05 79% 49% 61% 53% 53% 97% 76% Míriam nivell estimat del 360: 55%
2010-04-28 82% 55% 68% 55% 56% 99% 81% Pau, Teo 100L He
2010-04-21 85% 60% 73% 56% 59% 57% 56% Pau COMPTE! nivell del 360 al 60%
2010-04-14 89% 64% 78% 58% 62% 60% 60% Pau
2010-04-07 92% 68% 83% 61% 66% 64% 64% Pau
2010-03-30 96% 72% 88% 62% 69% 68% 68% Pau
2010-03-24 98% 77% 93% 64% 72% 69% 71% Pau
2010-03-17 99% 82% 97% 66% 76% 72% 74% Pau
2010-03-11 100% –% 100% –% –% 74% –% Pau 100L He
2010-03-10 48% 86% 60% 67% 80% 52% 78% Pau nivell estimat del 360: 40%
2010-03-03 52% 92% 60% 69% 82% 55% 81% Pau nivell estimat del 360: 45%
2010-02-24 55% 98% 60% 71% 87% 57% 86% Míriam nivell estimat del 360: 50%
2010-02-17 58% 100% 60% 72% 90% 60% 90% Pau
2010-02-11 61% 100% 100% Pau, Teo càrrega 250r, 250a, 400WB, 100L He
2010-02-10 48% 42% 60% 74% 45% 64% 93% Míriam
2010-02-03 53% 48% 68% 76% 48% 67% 94% Pau
2010-01-27 55% 54% 73% 78% 52% 69% 94% Míriam
2010-01-20 58% 60% 79% 80% 55% 72% 100% Pau, Teo càrrega 600MHz, 100L He
2010-01-13 61% 65% 83% 81% 58% 74% 53% Míriam
2010-01-07 64% 69% 88% 82% 60% 76% 56% Pau

2009

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2009-12-31 66% 73% 92% 83% 69% 79% 60% Pau BON ANY A TOTS!!
2009-12-29 67% 75% 94% 83% 65% 79% 61% Míriam Diria que el nivell d'He del 600 de la setmana passada no és correcte ;-). Corregit a 65% amb el valor al fitxer heliumlog.
2009-12-23 70% 79% 97% 83% 68% 82% 65% Pau
2009-12-17 –% –% 100% 83% 70% –% –% Pau, Míriam
2009-12-16 74% 85% 60% 65% 58% 86% 68% Míriam El 360 segueix marcant 60%.> Estimació molt a la baixa = 35%
2009-12-09 77% 91% 61% 68% 65% 93% 75% Pau El 360 segueix marcant 61%.> Estimació molt a la baixa = 41%
2009-12-02 79% 95% 60% 68% 65% 93% 75% Míriam
2009-11-25 82% 100% 60% 70% 68% 96% 78% Pau el 500 ja marca, estava el sensor desendollat ;-)
2009-11-18 87% 100% 61% 72% 71% 100% 83% Míriam El 360 marca 61%, igual que la setmana passada; el sensor d'He del 500 sembla que no funciona, no es pot mesurar.
2009-11-11 –% 100% –% –% –% 100% –% Pau, Míriam
2009-11-11 89% 46% 61% 74% 74% 44% 87% Pau
2009-11-06 91% 49% 66% 75% 78% 46% 90% Pau
2009-10-28 97% 56% 73% 77% 82% 49% 94% Miriam
2009-10-21 98% 60% 78% 79% 86% 52% 94% Pau
2009-10-14 99% 64% 83% 80% 90% 55% 100% Miriam
2009-10-08 100% –% –% –% 92% –% 100% Pau, Teo Recàrrega d'Heli (sobres del manteniment del Biospec)
2009-10-07 57% 68% 89% 83% 59% 57% 52% Miquel
2009-09-30 59% 71% 93% 84% 61% 59% 56% Miriam
2009-09-23 62% 75% 97% 85% 65% 64% 60% Pau
2009-09-16 –% –% 100% 85% –% –% –% Pau, Teo Recàrrega d'Heli 100L
2009-09-16 65% 79% 35%(aprox.) 52% 68% 66% 64% Miriam sensor del 360 no funciona bé, clavat al 60%!
2009-09-09 68% 82% 40%(aprox.) 54% 71% 69% 68% Pau sensor del 360 no funciona bé, clavat al 60%!
2009-09-02 71% 86% 45%(aprox.) 55% 74% 71% 71% Miriam sensor del 360 no funciona bé, marca més que la setmana passada (60%)!
2009-08-25 74% 91% 50% 57% 79% –% 74% Miquel 500 aturat per tasques de manteniment.
2009-08-19 77% 96% 55% 59% 82% 76% 78% Miquel
2009-08-12 80% 100% 60% 61% 86% 79% 81% Silvia
2009-08-05 82% 100% 67% 64% 90% 82% 87% Pau
2009-07-30 –% 100% 72% 93% Pau comprovació nivells He imants emplenats ahir
2009-07-29 –% 100% 73% 100% Pau, Teo, Sergi 1×100 L LHE
2009-07-29 87% 53% 60% 65% 52% 85% 90% Pau
2009-07-22 89% 58% 68% 66% 55% 89% 94% Miriam El 600 porta 3 setmanes a 94!!! [1]
2009-07-15 92% 64% 73% 68% 58% 92% 94% Miriam
2009-07-08 97% 66% 78% 70% 61% 94% 94% Pau
2009-07-01 98% 70% 83% 72% 66% 97% 100% Pau, Teo 1×100 L LHE

[1] És un comportament normal al 600. Si consulteu recàrregues anteriors, veureu que és habitual que al principi mantingui un nivell del 100% o proper durant vàries setmanes.

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2009-06-23 100% 74% 89% 73% 69% 99% 54% Miriam
2009-06-19 100% –% 100% –% –% 100% –% Pau, Miquel 1×100 L LHE. Sensor del 500 reparat
2009-06-17 61% 77% 67% 75% 72% 48% 58% Pau valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-06-10 64% 81% 72% 76% 74% 51% 62% Miriam valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-06-03 67% 85% 78% 78% 78% 54% 65% Miquel valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-27 70% 90% 83% 80% 81% 57% 69% Miriam valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-20 73% 94% 88% 83% 84% 60% 73% Miquel valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-13 76% 98% 93% 83% 87% 63% 76% Miriam valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-06 79% 100% 97% 84% 91% 66% 80% Miquel valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-04-29 –% 100% 100% –% 100% –% –% Teo, Miquel 1×100 L LHE
2009-04-29 81% 52% 46% 85% 52% 69% 85% Miquel valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)
2009-04-22 84% 57% 51% 87% 54% 72% 88% Miriam valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)
2009-04-15 88% 60% 56% 89% 57% 75% 91% Miriam valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)
2009-04-08 91% –% 61% 92% 59% 78% 94% Silvia valor estimat pel 500. 250robot aturat per reparació
2009-04-02 –% –% –% –% 62% –% 94% Teo, Pau 1×100 L LHE
2009-04-01 95% 68% 67% 95% 50% 81% 54% Pau valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-25 98% 72% 72% 96% 53% 84% 58% Miriam valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-19 99% 75% 76% 98% 55% 87% 62% Pau valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-11 100% –% –% 98% –% –% –% Teo, Pau 1×100 L LHE
2009-03-11 49% 79% 82% 48% 58% 90% 66% Miriam valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-03-04 52% 82% 89% 50% 60% 93% 69% Pau valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-02-25 55% 88% 92% 52% 64% 96% 73% Miriam valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat).
El 500 ja s'ha clavat a 97!
2009-02-18 58% 92% 97% 54% 67% 98% 77% Pau valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-02-12 - 95% 100% - - 100% - Pau, Teo 2×60 L LHE
2009-02-11 61% 72% 60% (estimació 45%) 55% 69% 52% (estimació) 80% Miriam el 360MHz continua clavat a 60% i el 500MHz a 97!!
2009-02-04 64% 75% 60% (estimació 50%) 57% 72% 55% (estimació) 88% Pau el 360MHz continua clavat a 60%!!
2009-01-28 67% 79% 60% 59% 75% 58% (estimació) 88% Miriam el 360MHz continua clavat a 60%!!
2009-01-21 70% 82% 60% 61% 78% 61% (estimació) 92% Pau el 360MHz s'ha clavat a 60%??, normalment ho feia a 54%
2009-01-15 72% 86% 60% 63% 81% 65% (estimació) 94% Miriam
2009-01-07 76% 92% 60% 65% 84% 67% (estimació) 100% Pau

2008

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2008-12-30 79% 98% 61% 67% 89% 70% (estimació) 100% Miquel, Miriam
2008-12-23 80% 100% 70% 68% 91% 74% (estimació) 100% Miriam
2008-12-19 n.a. 100% n.a. n.a. 94% n.a 100% Pau, Miquel 1×100 L + 1×60 L LHE
2008-12-17 84% 58% 74% 70% 63% 78% (estimació) 66% Miriam
2008-12-11 88% 62% 79% 72% 65% 82% (estimació) 68% Pau, Miquel
2008-12-03 92% 66% 84% 74% 68% 86% (estimació) 72% Miriam
2008-11-28 95% 70% 88% 75% 70% 90% (estimació) 75% Pau
2008-11-19 98% 74% 95% 78% 73% 94% (estimació) 80% Pau
2008-11-12 99% 78% 100% 79% 77% 97% 84% Miriam
2008-11-07 100% 81% 100% 80% 79% 100% 87% Teo, Pau 1×100 L LHE
2008-11-06 58% 81% 72% 80% 75% 68% (estimació) 87% Pau
2008-10-29 61% 85% 78% 83% 79% 72% (estimació) 91% Miriam
2008-10-24 63% 89% 82% 82% 81% 74% (estimació) 94% Pau
2008-10-15 –% –% –% –% –% –% 94% Teo 1×100 L LHE
2008-10-15 67% 94% 89% 85% 84% 78% (estimació) 45% Miriam
2008-10-08 70% 98% 94% 86% 87% 81% (estimació) 48% Pau
2008-10-01 73% 100% 98% 88% 91% 84% (estimació) 52% Míriam Sensor 500 continua espatllat.
2008-09-25 75% 100% 100% 92% 73% 97% 55% Teo, Pau El que va sobrar s'ha aprofitat per emplenar altres imants.
2008-09-23 n.a. n.a. n.a. n.a. 100% n.a. n.a. Miquel 2×100 L LHE per la recàrrega de camp del 400wb.
2008-09-17 57% 40% 54% 94% 83% 88% (estimació) 60% Míriam Sensor 500 espatllat.
2008-09-10 59% 44% 60% 96% 88% 90% (estimació) 64% Miriam Sensor 500 espatllat.
2008-09-04 62% 47% 65% 97% n.a. 92% (estimació) 67% Miriam Sensor 500 espatllat.
2008-09-04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Miquel 2×100 L LHE per refredar el 400wb.
2008-08-27 65% 52% 72% 98% n.a. 93% (estimació) 71% Miriam 1×25 L. Sensor 500 espatllat.
2008-08-20 68% 57% 79% 50% → 98% n.a. 95% (estimació) 46% → 75% Miquel 1×100 L LHE. Sensor 500 espatllat.
El sensor del 250-robot estava mal endollat, per això no funcionava.
2008-08-13 71% 67% (estimació) 85% 52% n.a. 96% (estimació) 49% Miriam Sensors 250-r i 500 espatllats
2008-08-06 74% 72% (estimació) 91% 54% n.a. 98% (estimació) 53% Pau El sensors del 250 i del 500 estan espatllats
2008-08-01 76% 74% (estimació) 96% 55% n.a. 97% 55% Pau El sensors del 250 i del 500 estan espatllats
2008-07-25 79% 77% 100% 56% n.a. 100% 59% Teo, Pau Omplerts 100L al 500 i al 360
2008-07-17 82% 77% 58% 59% n.a. 97%?? 64% Pau El 500 no marca bé!! 8 setmanes marcant 97!!…
2008-07-09 87% 88% 65% 62% n.a. 97%?? 68% Pau El 500 no marca bé!! 7 setmanes marcant 97!!…
2008-07-02 90% 83% 71% 63% n.a. 97%?? 71% Miriam El 500 no marca bé!! 6 setmanes marcant 97!!…

1r semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2008-06-25 93% 87% 78% 65% quench 97%?? 75% Pau El 500 no marca bé. Quench del 400wb durant la recàrrega de nitrogen, sense causa evident.
2008-06-18 97%?? 92% 84% 66% 50% 97%?? 78% Miriam El 250auto no marca bé o no va mesurar bé la setmana passada i el 500 continua no marcant bé …
2008-06-11 89% 95% 90% 68% 53% 97%?? 82% Pau El 500 no marca bé…
2008-06-04 100% 100% 98% 70% 55% 97%?? 87% Miriam
2008-05-30 100% 100% 100% 71% 58% 97%?? 91% Teo 1×100 L LHE
2008-05-28 69% 42% 54% 71% 58% 97%?? 91% Pau
2008-05-21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100% (????) n.a. Teo 1×100 L LHE
2008-05-21 72% 45% 54% 73% 61% 50% 94% Miriam
2008-05-14 75% 49% 58% 75% 64% 50-55% 94% Pau El valor del 500 és una estimació
2008-05-07 78% 53% 65% 76% 66% 98% 94% Miriam El 500 porta massa setmanes a 98!!
2008-04-30 80% 58% 71% 78% 69% 98% 100% Pau
2008-04-23 83% 63% 77% 80% 72% 98% 100% Miriam
2008-04-16 88% 67% 84% 83% 75% 98% 100% Teo, Pau 1×100 L LHE. El valor del 400wb és una estimació. El lector marca 94%, però és erroni
2008-04-09 90% 70% 89% 83% 78% 98% 53% Miriam
2008-04-02 95% 74% 97% 84% 81% 98% 57% Pau
2008-03-26 98% 78% 100% 85% 83% 98% 61% Pau, Sergi 1×100 L LHE
2008-03-18 99% 82% 54% 88% 55% 98% 65% Pau
2008-03-13 100% n.a. >54% n.a. n.a. n.a. n.a. Teo 1×100 L LHE. El 360 no s'ha emplenat. El dewar d'heli no era del tot ple.
2008-03-12 42% 85% 54% 91% 58% 98% 68% Pau
2008-03-05 45% 90% 54% 93% 60% 98% 72% Miriam
2008-02-27 48% 94% 54% 96% 64% 98% 75% Pau
2008-02-20 52% 99% 59% 97% 66% 98% 79% Miriam
2008-02-13 55% 100% 65% 98% 69% 98% 83% Pau
2008-02-06 n.a. 100% n.a. 100% n.a. 98% n.a. Teo, Pau 1×100 L LHE
2008-02-06 58% 47% 71% 49% 72% 57% 87% Miriam
2008-01-30 61% 51% 77% 51% 75% 59% 91% Pau
2008-01-23 64% 57% 84% 52% 78% 62% 94% Miriam
2008-01-16 67% 61% 89% 54% 81% 65% 94% Pau
2008-01-10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 94% Teo 1×100 L LHE
2008-01-08 71% 65% 98% 56% 85% 68% 47% Miriam
2008-01-04 n.a. n.a. 100% n.a. 86% n.a. n.a. Miquel 1×100 L LHE

n.a., no aplicable

2007

2n semestre

Data 250auto 250robot 360 400nb 400wb 500 600 Responsable(s) Observacions
2007-12-31 75% 70% 54% 58% 61% 71% 51% Miquel
2007-12-24 77% 73% 54% 61% 64% 74% 54% Pau, Miquel
2007-12-19 79% 76% 54% 62% 66% 75% 57% Pau
2007-12-12 82% 79% 54% 64% 68% 78% 62% Pau
2007-12-05 87% 83% 54% 65% 70% 80% 64% Pau
2007-11-28 89% 86% 63% 67% 73% 83% 69% Pau
2007-11-21 92% 91% 68% 69% 77% 86% 72% Pau
2007-11-14 96% 95% 74% 71% 80% 86% 75% Pau, Teo 1×60 L LHE
2007-11-07 98% 100% 81% 73% 83% 86% 49% Pau
2007-10-31 99% 100% 87% 74% 86% 87% 52% Pau
2007-10-25 100% 100% 87% Teo 120 L LHE (2×60 L)
2007-10-24 67% 48% 94% 76% 89% 44% 55% Silvia
2007-10-18 71% 100% 100% Teo 120 L LHE (2×60 L)
2007-10-17 46% 52% 54% 77% 52% 47% 58% Silvia
2007-10-07 49% 57% 54% 77% 57% 49% 63% Silvia
2007-10-03 53% 61% 54% 81% 60% 51% 67% Silvia
2007-09-26 56% 65% 54% 83% 63% 54% 70% Pau
2007-09-19 59% 69% 54% 84% 66% 56% 74% Pau
2007-09-12 62% 72% 57% 84% 69% 59% 77% Pau
2007-09-05 65% 76% 63% 85% 71% 62% 81% Silvia
2007-08-29 68% 80% 69% 87% 74% 65% 85% Pau
2007-08-14 71% 83% 75% 91% 78% 68% 89% Pau
2007-08-14 74% 88% 83% 93% 81% 71% 93% Pau
2007-08-08 77% 91% 88% 95% 83% 73% 94% Pau
2007-08-01 80% 97% 95% 97% 87% 75% 97% Silvia
2007-07-25 82% 100% 100% 98% 90% 78% 100% Silvia
2007-07-20 100% 100% 98% 100%100% Teo 200 L LHE (2×100 L)
2007-07-11 90% 82% 83% 73% 84% 69% Pau
2007-07-04 92% 85% 89% 77% 86% Silvia
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
manteniment_lhe_anys_anteriors.txt · Last modified: 2021/01/06 00:43 by miquel