User Tools

Site Tools


informacio_clients

Informació pels clients del SeRMN

Informació per grups de recerca de la UAB

Els grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són els clients naturals del Servei de RMN (SeRMN). Per conèixer cóm es pot beneficiar el teu grup de recerca del nostre servei consulta les següents pàgines:

Informació per entitats del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

Els grups de recerca de les entitats que formen part del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) són també clients preferents del Servei de RMN (SeRMN). Per conèixer cóm es pot beneficiar el teu grup de recerca del SeRMN consulta les següents pàgines:

Informació per empreses del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

Si ets una empresa spin-off del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) o una empresa adherida al PRUAB, i treballes o estàs interessada en treballar amb nosaltres, a les següents pàgines trobaràs informació detallada sobre quines opcions tens disponibles i cóm pots fer-ne ús.

Informació per empreses

Encara que la teva empresa no estigui vinculada al PRUAB, també pots beneficiar-te dels nostre servei. Per més informació sobre les opcions disponibles consulta les següents pàgines:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
informacio_clients.txt · Last modified: 2018/01/08 01:18 by miquel