User Tools

Site Tools


frigorific_samsung_rb37j5325ssef

Frigorífic combi no-frost Samsung RB37J5325SS/EF

 Combi Samsung pels àpats Frigorífic combi no-frost Samsung RB37J5325SS/EF.

Comprat a El Corte Inglés amb data de 2016-09-15, i instal·lat al SeRMN amb data de 2016-90-21.

Està ubicat a la zona del àpats i es destina exclusivament als tuppers, carmanyoles, etc. relacionats amb els àpats del personal del servei.

No guardar productes ni material de recerca en aquest frigorífic.

Dades per l'inventari

Descripció Frigorífic combi no-frost, classe A++
Marca Samsung
Model RB37J5325SS/EF
Núm. sèrie 04HV4EBH601201D
Núm. referència RB37J5325SS/01
Potència 160 W
Mides 595W × 675D × 2006H
Emplaçament c2/-135
Núm. d'inventari 020683780

Dades de la compra

Venedor El Corte Inglés
Núm. de comanda 4.500.311.512 Data 2016-09-15
Núm. de factura xxxxxxx Data 2016-0x-xx

Documentació

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
frigorific_samsung_rb37j5325ssef.txt · Last modified: 2020/07/09 13:03 by miquel