User Tools

Site Tools


frigorific_lg_gr389sqa

Frigorífic combi no-frost LG GR-389SQA

 Combi LG per mostres Frigorífic combi no-frost LG GR-389SQA.

Comprat a El Corte Inglés, Sabadell amb data de 2010-03-12, i instal·lat al SeRMN amb data de 2010-04-06.

Provisionalment s'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas. Tanmateix, si trobéssim un lloc millor es podria reubicar.

Dades per l'inventari

Descripció Frigorífic combi no-frost, classe A
Marca LG
Model GR-389SQA
Núm. sèrie 00TRYT00482
Núm. referència GR-389SQA
Potència 170 W
Mides 595W × 626D × 1880H
Emplaçament c2/-135
Núm. d'inventari 016135941

Dades de la compra

Venedor El Corte Inglés, Sabadell
Núm. de comanda xxxxxxx Data 2010-0x-xx
Núm. de factura xxxxxxx Data 2010-0x-xx

Documentació

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
frigorific_lg_gr389sqa.txt · Last modified: 2016/09/22 13:17 by miquel