User Tools

Site Tools


frigorific_lg_gr3890bws

Frigorífic combi no-frost LG GR-3890BWS

Frigorífic combi no-frost LG GR-3890BWS.

FIXME comprovar i corregir si s'escau Comprat a El Corte Inglés, Sabadell amb data de 2010-03-12, i instal·lat al SeRMN amb data de 2010-04-06.

S'ha instal·lat al costat de l'espectròmetre DPX-250 + BACS (robot) per no destorbar el pas.

Dades per l'inventari

Descripció Frigorífic combi no-frost, classe A
Marca LG
Model GR-3890BWS
Núm. sèrie 601KRQW00388
Núm. referència GR-3890BWS
Potència 170 W
Mides 595W × 665D × 1900H
Emplaçament c2/-135
Núm. d'inventari 011912010

Dades de la compra

Venedor El Corte Inglés, Sabadell
Núm. de comanda xxxxxxx Data 2010-0x-xx
Núm. de factura xxxxxxx Data 2010-0x-xx

Documentació

  • La documentació impresa la té en Miquel.
  • FIXME {{:manuals_tecnics:frigorific_lg_gr3890bws:manual_combi_lg-gr-3890bws_.pdf | Manual tècnic}}
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
frigorific_lg_gr3890bws.txt · Last modified: 2016/09/22 13:20 by miquel