User Tools

Site Tools


frigorific_balay_3kfe3081

Frigorífic combi no-frost Balay 3KFE3081/01

 Combi Balay pel Biospec Frigorífic combi no-frost Balay 3KFE3081/01. Equivalent a un Bosch KGN36VL.

Donat de baixa el 2 de febrer de 2017 per avaria. Es va substituïr pel frigorífic combi no-frost LG GBB60SWFZS

Comprat i instal·lat al SeRMN al 2007 (o potser al 2006, però és menys probable).

Està ubicat a la zona del BioSpec i es destina a l'emmagatzematge de productes i reactius relacionats amb l'ús del Biospec.

Un dels calaixos del congelador és una morgue provisional on deixar els cossos dels animals morts mentre es continua treballant amb altres animals. Un cop finalitzat l'experiment, l'investigador és responsable d'endur-se els cosos a l'estabulari per la seva incineració.

Dades per l'inventari

Descripció Frigorífic combi no-frost, classe A
Marca Balay
Model 3KFE3081/01
Núm. sèrie 216120614993005973
Núm. referència 3KFE3081/01
Potència 184 W
Mides 600W × 6260D × 1850H
Emplaçament c2/-135
Núm. d'inventari 013939661

Dades de la compra

Venedor
Núm. de comanda Data 2007 (o 2006)
Núm. de factura Data 2007 (o 2006)

Documentació

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
frigorific_balay_3kfe3081.txt · Last modified: 2017/03/06 09:42 by miquel