User Tools

Site Tools


curs_jaca_2009

Curso Avanzado de RMN - Jaca 2009

El proper Curso Avanzado de RMN, organitzat pel Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear de la Real Sociedad Española de Química, tindrà lloc a Jaca (Huesca), del 14 al 19 de juny de 2009. Per més informació consulteu la 1ª Circular del Curso Avanzado de RMN, Jaca 2009.

El nombre de places és limitat, o sigui que els interessats us hauríeu de preinscriure quan abans (Formulari de Preinscripció).

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
curs_jaca_2009.txt · Last modified: 2008/11/25 09:59 by miquel