User Tools

Site Tools


curs_jaca_2009

Curso Avanzado de RMN - Jaca 2009

El proper Curso Avanzado de RMN, organitzat pel Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear de la Real Sociedad Española de Química, tindrà lloc a Jaca (Huesca), del 14 al 19 de juny de 2009. Per més informació consulteu la 1ª Circular del Curso Avanzado de RMN, Jaca 2009.

El nombre de places és limitat, o sigui que els interessats us hauríeu de preinscriure quan abans (Formulari de Preinscripció).

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
curs_jaca_2009.txt · Last modified: 2008/11/25 09:59 by miquel