User Tools

Site Tools


consum_anual_lhe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
consum_anual_lhe [2021/01/06 01:23]
miquel
consum_anual_lhe [2021/01/06 01:29] (current)
miquel
Line 4: Line 4:
  
 ^  Any    ^  Nombre de\\ comandes\\ (recàrregues)  ^  Total litres\\ de LHE  ^  Imants superconductors                                        Observacions                                                                                                                        ^ ^  Any    ^  Nombre de\\ comandes\\ (recàrregues)  ^  Total litres\\ de LHE  ^  Imants superconductors                                        Observacions                                                                                                                        ^
-^  2020b  |  3                                      300 L                  | 1x250, 360, 1x400,\\ 500, 600, BioSpec                        | Des del 2020-10-29 fins el 2020-12-29                                                                                                |+^  2020b  |  3                                      300 L                  | 1x250, 360, 1x400,\\ 500, 600, BioSpec                        | Des del 2020-10-29 fins el 2020-12-31                                                                                                |
 ^  2020a  |  13                                    |  1260 L                 | 2x250, 360, 2x400,\\ 500, 600, BioSpec                        | Fins el 2020-10-29, quan es descarreguen els imants 250-robot i 400wb.                                                               | ^  2020a  |  13                                    |  1260 L                 | 2x250, 360, 2x400,\\ 500, 600, BioSpec                        | Fins el 2020-10-29, quan es descarreguen els imants 250-robot i 400wb.                                                               |
 ^  2019    14                                    |  2395 L                 | 2x250, 360, 2x400,\\ 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer)  | Fins el 2019-12-18. Inclou recàrrega del camp del 600 MHz (200L de 360L) i per manteniment del Biospec (200L + 285L).                | ^  2019    14                                    |  2395 L                 | 2x250, 360, 2x400,\\ 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer)  | Fins el 2019-12-18. Inclou recàrrega del camp del 600 MHz (200L de 360L) i per manteniment del Biospec (200L + 285L).                |
consum_anual_lhe.txt · Last modified: 2021/01/06 01:29 by miquel