User Tools

Site Tools


consum_anual_lhe

Consum anual d'heli líquid

La taula següent és un resum dels consums anuals d'helo líquid, així com les circumstàncies que puguin explicar un increment important del consum.

Any Nombre de
comandes
(recàrregues)
Total litres
de LHE
Imants superconductors Observacions
2020b 3 300 L 1×250, 360, 1×400,
500, 600, BioSpec
Des del 2020-10-29 fins el 2020-12-31
2020a 13 1260 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec
Fins el 2020-10-29, quan es descarreguen els imants 250-robot i 400wb.
2019 14 2395 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer)
Fins el 2019-12-18. Inclou recàrrega del camp del 600 MHz (200L de 360L) i per manteniment del Biospec (200L + 285L).
2018 18 2735 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Fins el 2018-12-19. Inclou refredament i recàrregues per quench del 600 MHz.
2017 18 2460 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Fins el 2017-12-13. Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench.
2016 16 3395 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou recàrrega de camp del 400wb i manteniment del BioSpec
2015 15 2460 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
2014 17 2460 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou recàrrega de camp del 360
2013 24 3132 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou tasques manteniment BioSpec
2012 23 2300 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou recàrrega de camp del 400wb
2011 18 2680 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou refredament i càrrega del 250-robot, recàrrega extra del DNP per problemes, així com les tasques de manteniment del BioSpec.
2010 15 2080 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec, DNP
Inclou refredament i càrrega del DNP
2009 12 1790 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec
Inclou tasques manteniment BioSpec
2008 15 1760 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec
Inclou refredament del 400wb per quench
2007 11 2126 L 2×250, 360, 2×400,
500, 600, BioSpec
Inclou refredament i recàrrega del 360 per quench, i instal·lació del 600 i BioSpec
2006 12 1060 L 2×250, 360, 2×400,
500
Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
consum_anual_lhe.txt · Last modified: 2021/01/06 01:29 by miquel